La Web de l'Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Oficina virtual • Inici /
  • TrÓmits per grup

Cites prŔvies

Accedeixi a l'enllaš per concretar la seva cita prŔvia

Cita amb l'Institut Municipal d'Hisenda

El tràmit permet demanar dia i hora per ser atès a l'Institut Municipal d'Hisenda. També permet consultar una cita demanada prèviament o cancel·lar-la.

Cal tenir en compte que:

1. No podreu obtenir cita per al mateix dia en què feu la sol·licitud.

2. Els professionals de la gestió i les entitats jurídiques només poden demanar cita a l'Institut Municipal d'Hisenda quan el tràmit que hagin de fer no es pugui efectuar de manera telemàtica o la informació no estigui disponible al web de l'IMH.

3. L'Ajuntament us ofereix un servei gratuït de recepció d'avisos per SMS al telèfon mòbil per recordar-vos que teniu una cita amb l'Institut Municipal d'Hisenda, independentment de si l'heu concertat per internet, trucant per telèfon o presencialment.  La subscripció del servei es fa mitjançant la Carpeta del Ciutadà o la Carpeta de les Empreses i Entitats.

Cita amb el Departament de LlicŔncies i Inspecciˇ de Districte o d'Urbanisme

El tràmit permet demanar dia i hora per ser atès pels tècnics del Departament de Llicències i Inspecció de Districte o d'Urbanisme per a consultes referents a activitats, obres, ocupació de la via pública o inspecció.

Per demanar cita prèvia no és necessari tenir expedient en tràmit, en cas de tenir-ne, cal proporcionar el número d'expedient sobre el qual se desitja efectuar la consulta.

També es pot demanar un canvi de data de la cita o la seva cancel·lació.

Cita amb l'Ajuntament de Barcelona

Sol·licitud de cita prèvia amb diverses oficines de tramitació de l'Ajuntament de Barcelona:

1) Cita amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) per a rebre informació general i efectuar tràmits sobre:

 • Gestions relacionades amb el Padró Municipal d'Habitants
 • Permisos d'obres: tramitacions relacionades amb llicències i comunicats d'obres
 • Permisos d'activitat: tramitacions relacionades amb llicències i comunicats d'activitat
 • Permisos d'ocupació de la via pública: qualsevol tramitació relacionada
 • Urbanisme: tramitacions sobre llicències, certificats i al·legacions
 • Hisenda Municipal: consultes o tramitacions sobre impostos, taxes, preus públics, multes, certificats i al·legacions
 • Gestions relacionades amb animals de companyia: alta al cens, llicència gossos perillosos
 • Obtenció de certificats digitals: Mobileid i Idcat
 • Park Güell: obtenció de la targeta de veí i inscripció al registre Gaudir Més
 • Presentació i registre de documentació: documentació complementària a un expedient en curs...
 • Presentació i registre de sol·licituds: subvencions, premis,Targeta Rosa,...
 • Parades de llibres i roses per la Diada de Sant Jordi

2) Cita amb l'Oficina d'Atenció a les Empreses:

 • Servei d'acompanyament municipal per a iniciar una activitat a Barcelona: tramitació expedients d'activitats, obres i via pública
 • Consultes sobre els plans d'usos dels districtes
 • Informe de Pla Especial d'Allotjaments Turístics (PEUAT)
 • Presentació de sol·licituds de subvencions per emprenedors, autònoms i empresaris per als Programes: Barcelona, Foment de l'inici de nova activitat / Barcelona, Afavorint la continuïtat empresarial / Barcelona es Compromet / Barcelona Bona feina/ Programa per a l'impuls socioeconòmic del territori / Promoció i reforç de l'economia social i solidària.

3) Cita a l'Oficina de l'Habitatge per:

 • Ajuts i borsa de lloguer d'habitatges, assessorament i informació general, cèdules d'habitabilitat, habitatge protegit, rehabilitació

4) Cita amb l'Arxiu Municipal Contemporani pels temes següents:

 • Consulta general i  Registre civil

5) Cita amb el Departament d'Informació i Documentació Urbanística per:

 • Consultes planejament (excepte la consulta de documentació en aprovació inicial i en exposició pública que es pot efectuar sense necessitat de cita prèvia)
 • Qualificació de finques afectades

6) Cita amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça Sant Miquel per:

 • Informació bàsica sobre tributs de la Generalitat
 • Recepció d'autoliquidacions de l'Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'Impost sobre successions i donacions
 • Emissió de cartes i de certificats de pagament
 • Recollida de dades del contribuent (còpia declaració de l'IRPF)

El tràmit permet també consultar la cita demanada o cancel·lar-la.

Consulta dels fons documentals i dels expedients d'urbanisme als Arxius Municipals de Districte de Barcelona

Servei que permet l'accés als expedients tancats, que es trobin a les dependències dels Arxius Municipals de Districte.

Aquest servei permet:

 • La consulta gratuïta de la documentació arxivada a les dependències dels centres d'arxiu.
 • L'obtenció de còpies, previ pagament de les taxes establertes a l'Ordenança Fiscal 3.1.
 • L'emissió de còpies compulsades dels documents custodiats pels centres d'arxiu acreditant-ne els continguts.

Els arxius municipals de districte ingressen, gestionen, custodien i difonen:

 • Documents generats per l'Administració municipal dels districtes o qualsevol òrgan municipal d'àmbit territorial de districte.
 • Documents derivats de les transferències de competències a favor dels districtes.
 • Fons privats que es considerin d'interès per a la història del territori.
 • Expedients d'obres particulars a partir de l'any 1990.
 • Expedients d'activitats posteriors a l'any 1987.
 • Antecedents d'activitats industrials de 1930 a 1987.

Es podrà consultar la documentació presencialment, amb cita prèvia.

Cita amb el Districte de Ciutat Vella: Compareixenša per condiciˇ de baixa d'una activitat

El tràmit permet demanar cita amb els serveis jurídics del Districte de Ciutat Vella per formalitzar, mitjançant compareixença, la declaració responsable (model CBPU-01).

Aquesta declaració és necessària en:


La Carpeta de les Empreses i Entitats

Identificaciˇn

AccÚs amb
certificat digital

Entrar en la meva carpeta

La Carpeta del Professional

Ets un professional de la gestiˇ? Vols realitzar trÓmits en representaciˇ d'un client?

QuŔ Ús i per a quŔ serveix la carpeta?

Identificaciˇn

AccÚs amb
certificat digital

Entrar en la meva carpeta

Consulta l'estat
d'un trÓmit

Consulta l'estat d'un trÓmit per n˙mero de solĚlicitud!
Consulta

Tot sobre TrÓmits online

Descobriu les possibilitats que ofereix el portal de trÓmits de l'Ajuntament de Barcelona.
Accedir-hi

Accessibilitat

© Ajuntament de Barcelona