La Web de l'Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Oficina virtual


Ajuda administració electrònica

Requisits tècnics generals

Windows - Internet Explorer

Versions Windows

 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows Server 2003
 • Windows Server 2008 i superiors

Versions Navegador

 • Internet Explorer 7
 • Internet Explorer 8
 • Internet Explorer 9
 • Internet Explorer 10
 • Internet Explorer 11

JavaScript

Per saber si JavaScript està habilitat:


En cas que no estigui habilitat, es mostrarà de la següent manera:

Per habilitat JavaScript:

 • Accedir a Tools / Internet Options / Security / Custom level /.
 • Buscar l'opció "Scripting".
 • Seleccionar l'opció "Enable" de "Active scripting ".

SSL 2.0, SSL 3.0 i TLS 1.0

Validar que les opcions SSL 2.0, SSL 3.0 i TLS 1.0 estan activats.


Certificat digital

Disposar del certificat instal.lat al magatzem de Windows.

Per instal.lar el certificat al ordinador, segueixi els següents passos:

 • Seleccionar el fitxer .p12 o .pfx (certificat) que obrirà l'assistent de Windows.

 • Fer clic a "Next" i seleccionar l'arxiu del certificat .p12 o .pfx .

 • Fer clic a "Next" i introduir la contrasenya associada al certificat.

 • Fer clic a "Next" i a "Finish"
 • L'assistent mostrarà el següent missatge si tot ha anat correctament.


Per instal.lar el certificat al navegador, segueixi els següents passos:

 • Accedir a Tools / Internet Options / Content / Certificates.
 • Fer clic a Import.
 • Seleccionar el certificat que es vol instal.lar.
 • Informar la contrasenya associada al certificat.


Per validar que el certificat es vàlid i està instal.lat correctament accedeixi al següent enllaç:

Finestres emergents

Desactivar el bloquejador de finestres emergents:

 • Accedir a Tools / Pop-up Blocker.
 • Seleccionar "Turn Off Pop-up Blocker".

Llocs de confiança

Incloure la web del portal de tràmits (https://w30.bcn.cat) com a lloc de confiança. https://w30.bcn.cat

Incloure la web del applet de la signatura (https://w9.bcn.cat) com a lloc de confiança. https://w9.bcn.cat

 • Accedir a Tools / Internet Options / Security / Trustes sites / Sites.
 • Afegir la web del Portal de Tràmits com a lloc de confiança.

Windows - Firefox

Versions Windows

 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows Server 2003
 • Windows Server 2008 i superiors

Versions Navegador

 • Firefox 3.5 o versions superiors

JavaScript

Per saber si JavaScript està habilitat:


En cas que no estigui habilitat, es mostrarà de la següent manera:

Per habilitat JavaScript:

 • Accedir a Tools / Options / Content.
 • Seleccionar l'opció "Enable JavaScript".

SSL 2.0, SSL 3.0 i TLS 1.0

Validar que les opcions SSL 2.0, SSL 3.0 i TLS 1.0 estan activats.


Certificat digital

Disposar del certificat instal.lat al magatzem de Windows.

Per instal.lar el certificat al ordinador, segueixi els següents passos:

 • Seleccionar el fitxer .p12 o .pfx (certificat) que obrirà l'assistent de Windows.

 • Fer clic a "Next" i seleccionar l'arxiu del certificat .p12 o .pfx

 • Fer clic a "Next" i introduir la contrasenya associada al certificat.

 • Fer clic a "Next" i a "Finish"
 • L'assistent mostrarà el següent missatge si tot ha anat correctament.


Per instal.lar el certificat al navegador, segueixi els següents passos:

 • Accedir a Tools / Options / Advanced / Certificates / View Certificates.
 • Fer clic a Import.
 • Seleccionar el certificat que es vol instal.lar.
 • Informar la contrasenya associada al certificat.


Per validar que el certificat es vàlid i està instal.lat correctament accedeixi al següent enllaç:

Finestres emergents

Desactivar el bloquejador de finestres emergents:

 • Accedir a Tools / Options / Content.
 • Validar que l'opció "Block popup windows" està desactivada.

Llocs de confiança

Incloure la web del portal de tràmits (https://w30.bcn.cat) com a lloc de confiança: https://w30.bcn.cat

Incloure la web del applet de la signatura (https://w9.bcn.cat) com a lloc de confiança. https://w9.bcn.cat

 • Accedir a Tools / Options / Security / Exceptions.
 • Afegir la web del Portal de Tràmits com a lloc de confiança.

Linux - MAC

 • Linux 2.6 (Guadalinex, Ubuntu, etcétera) i superiors.
 • Sun Solaris/Open Solaris 10 i superiors.
 • MAC OS X 10.8.5
 • Requisits tècnics per signatura electrònica

  Java Runtime

  Disposar de la versió v1.5 o superior.

  Per saber si té Java habilitat:


  En cas que no estigui habilitat, es mostrarà de la següent manera:  Per saber quina versió de Java té instal.lada:
  • Accedir al "Control Panel" del seu ordinador.
  • Accedir a la icona de Java.

  • A la pestanya "General" fer clic a "About" per visualitzar la versió de Java.


  Per instal.lar Java


  Per validar que Java està habilitat:

  • Accedir al "Control Panel" del seu ordinador.
  • Accedir a la icona de Java:

  • A la pestanya "Java" fer clic a "View".
  • Validar que Java està activat amb l'opció "Enabled".

  Applets

  Habilitar el permisos per a executar applets:

  • Accedir al Panell de Control / Java.
  • Accedir a la pestanya "Security".
  • Seleccionar l'opció "Enable Java content in the browser".

  Sistemes Operatius

  Per la signatura digital s'utilitza l'applet java del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. Els sistemes operatius que admet aquest component són:

  • Windows 2000/ XP / Vista / 7 / Server 2003 / Server 2008 i superiors.
  • Windows 7, Windows Server 2003 y Windows Server 2008 únicament amb JRE 1.6u18 i superiors.
  • Linux 2.6 (Guadalinex, Ubuntu, etcétera) i superiors.
  • Sun Solaris/Open Solaris 10 i superiors.
  • MAC OS X 10.8.5 (amb Firefox de 32 bits, 64 bits en proves)

  Navegadors

  Els navegadors amb els quals pot tramitar al Portal de Tràmits són els següents:

  • Internet Explorer 7 / 8 / 9 / 10 / 11
  • Firefox 3.5 o versions superiors
  • Safari en el cas de MAC OS

  "Google Chrome" i "Microsoft Edge" no suporten els plugins de Java.

  Preguntes freqüents

  1. Com sé si tinc JavaScript habilitat?

  En cas que no estigui habilitat, es mostrarà de la següent manera:

  2. Com puc habilitar JavaScript?

   Navegador Internet Explorer:

  • Accedir a Tools / Internet Options / Security / Custom level /.
  • Buscar l'opció "Scripting".
  • Seleccionar l'opció "Enable" de "Active scripting ".

   Navegador Firefox:

  • Accedir a Tools / Options / Content.
  • Seleccionar l'opció "Enable JavaScript".

  3. Com sé si tinc Java habilitat?

  En cas que no estigui habilitat, es mostrarà de la següent manera:

  4. Com sé quina versió de Java tinc instal.lada?

  • Accedir al "Control Panel" del seu ordinador.
  • Accedir a la icona de Java:

  • A la pestanya "General" fer clic a "About" per visualitzar la versió de Java.

  5. Com instal.lo Java i l'activo?

  Per instal.lar Java:


  Per validar que Java està activat:

  • Accedir al "Control Panel" del seu ordinador.
  • Accedir a la icona de Java:

  • A la pestanya "Java" fer clic a "View".
  • Validar que Java està activat amb l'opció "Enabled".

  6. Com instal.lo els certificats al navegador?

  Navegador Internet Explorer:

  • Accedir a Tools / Internet Options / Content / Certificates.
  • Fer clic a Import
  • Seleccionar el certificat que es vol instal.lar.
  • Informar la contrasenya associada al certificat.

  Navegador Firefox:

  • Accedir a Tools / Options / Advanced / Certificates / View Certificates.
  • Fer clic a Import.
  • Seleccionar el certificat que es vol instal.lar.
  • Informar la contrasenya associada al certificat.

  7. Al accedir amb certificat, es mostra una pantalla d'error. Que puc fer?

  Si al fer clic a "Continuar amb Certificat" es mostra una pantalla d'error del tipus:  És perquè no disposeu de cap certificat instal.lat al vostre navegador. En aquest cas, haureu d'instal.lar al navegador el certificat amb el que us voleu autenticar.

  8. Com puc saber que el meu certificat es apte per al Portal de Tràmits i aquest funciona correctament?

  Els certificats admesos al Portal de Tràmits són els següents:

  La llista d'autoritats de certificació que són vàlides per accedir a les carpetes es troben recollides l'enllaç:  Tipus de certificats admesos per accedir a les carpetes  Podeu validar que el vostre certificat funciona correctament a la següent pàgina web:

  Aplicació de validació de firma i certificats

  9. Què he de fer si es mostra un quadre de diàleg?

  En cas que es mostri el següent quadre de diàleg al signar electrònicament, es farà clic a "Run".


  En cas que es mostri el següent quadre de diàleg al signar electrònicament, es seleccionarà el certificat amb el que vol signar:


  En cas que es mostri el següent quadre de diàleg al signar electrònicament, haureu d'esperar uns moments a que l'aplicació signi i registri la sol.licitud.


  10. En el moment de fer clic a signar i registrar a un tràmit, la pantalla es queda pensant sense arribar mai al pas següent. Que puc fer?

  • Validi que disposa dels requisits tècnics mínims per a poder signar un document electrònicament (enllaç a requisits tècnics mínims).
  • En cas de seguir sense poder signar electrònicament, obri una incidència accedint al següent enllaç per tal de poder diagnosticar el seu problema:

   Consultes i incidències

    No oblidi informar a la incidència les següents dades:
   • Sistema operatiu.
   • Navegador.
   • Adjuntar el log de la consola Java.

  11. Puc firmar si no tinc un ordinador amb Windows?

  Consulteu l'apartat "Requisits tècnics per signatura electrònica" pels tràmits que requereixen signatura digital en el moment de la seva sol·licitud.

  Podeu trobar la relació de tràmits amb signatura digital a:

  12. He validat els requisits tècnics mínims però no puc signar electrònicament. Que puc fer?

  13. Com puc obtenir el log de la consola de Java?

  • Per accedir a la consola de Java segueixi els passos següents:
  • Al tràmit que esta tramitant faci clic a firmar.
  • A la part inferior dreta de l'ordinador apareixerà un icona corresponent a la consola de Java.

  • Seleccioni "Abrir consola X.X.X_XX"

  • S'obrirà una pantalla on es mostrarà el log de la execució.

  • Copiï el contingut de la consola de Java amb el botó "Copiar" i guardi'l a un document.

  14. Amb quins navegadors puc tramitar?

  Per tramitar podeu utilitzar la majoria de navegadors a excepció d'aquells tràmits que requereixen signatura digital. Consulteu l'apartat "Requisits tècnics per signatura electrònica" pels tràmits que requereixen signatura digital en el moment de la seva sol·licitud.

  Podeu trobar la relació de tràmits amb signatura digital a:

  15. Què he de fer si es mostra el missatge "Aplicació bloquejada per la seguretat de Java"?

  • Accedir al Tauler de control de Windows
  • Utilitzar la visualització amb Icones grans
  • Obrir l'aplicació Java

  • Accedir a la pestanya "Seguretat"
  • A "Editar llistat de llocs..." incloure les adreces web https://w30.bcn.cat i https://w9.bcn.cat
  • A continuació, tancar totes les finestres del navegador i iniciar de nou


  La Carpeta del Ciutadà

  La Carpeta del Professional

  Ets un professional de la gestió? Vols realitzar tràmits en representació d'un client?

  Què és i per a què serveix la carpeta?

  Identificación

  Accés amb
  certificat digital

  Entrar en la meva carpeta

  Consulta l'estat
  d'un tràmit

  Consulta l'estat d'un tràmit per número de sol·licitud!
  Consulta

  Tot sobre Tràmits online

  Descobriu les possibilitats que ofereix el portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.
  Accedir-hi  Accessibilitat

  © Ajuntament de Barcelona