Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Cita amb el Departament d'Informaciˇ i Documentaciˇ UrbanÝstica

El tràmit permet demanar dia i hora per ser atès al Departament d'Informació i Documentació Urbanística i efectuar consultes sobre els temes següents:

a) Afectacions de finques per compra-venda: permet saber les possibles afectacions urbanístiques d’una finca (zona verda, afectacions de vial, equipaments...).

b) Documents de planejament: excepte la consulta de documentació en aprovació inicial i en exposició pública que es pot efectuar sense necessitat de cita prèvia segons les condicions que fixi respectiva la publicació en el BOPB.

La consulta de documents de planejament (PGM, MPGM, PMU...) també es troba disponible en el Cercador de Planejament, Qualificacions i Convenis, eina que permet obtenir les fitxes resum de les qualificacions urbanístiques i els convenis, així com llistar i consultar les darreres aprovacions inicials de manera immediata i sense necessitat de desplaçar-se.

c) Informació bàsica sobre el canvi d'ús a habitatge: consultes sobre el planejament, les qualificacions de la finca i l'índex de densitat de zona. En cap cas la cita permet obtenir el càlcul de la densitat aplicable a una finca en concret.

d) Qualificacions i paràmetres edificatoris: la cita informa sobre les condicions d'edificabilitat permeses d'una finca (número de plantes, fondària, separació de llindars i usos admissibles generals).

El tràmit permet també consultar la cita demanada o cancel·lar-la.

Atenciˇ

Abans de demanar cita tingueu en compte que per evitar desplaçaments innecesaris, disposeu del:

 • Servei de consulta on line que dona resposta als dubtes més habituals.
 • Web d'Ecologia Urbana, amb un apartat específic d'Urbanisme i gestió del territori on trobarà cercadors (Planejament, PIC, Patrimoni Arquitectònic), normativa i altra informació d'interès.

En el moment de demanar cita tingueu en compte que:

 • No podreu obtenir cita per al mateix dia en què feu la sol·licitud.
 • Per cada cita que demaneu podeu fer una única tramitació o consulta, per tant, haureu de demanar tantes cites com documents de planejament o adreces desitgeu consultar.

Si heu de concertar cita amb un tècnic municipal per consultar expedients d'obres, activitats, ocupació de via pública o inspecció consulteu el tràmit Cita amb el Departament de Llicències i Inspecció de Districte o d'Urbanisme.

Com tramitar

Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu donar d'alta, consultar o cancel·lar una cita amb el Departament d'Informació i Documentació Urbanística.

No es pot demanar cita per consultar instruments de gestió (reparcel·lacions) aprovats definitivament ja que cal sol·licitar-ho mitjançant instància (consulteu el canal Presencial d'aquest mateix tràmit).

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?
 1. Seleccioneu  una opció:

  • Sol·licitud d'una cita amb el Departament d'Informació i Documentació Urbanística.
  • Cancel·lació d'una cita, si voleu anul·lar una cita que havíeu concertat prèviament.
  • Consulta d'una cita, si voleu visualitzar el detall d'una cita que havíeu concertat prèviament.

   

 2. Empleneu el formulari, confirmeu-ne les dades i premeu botó "Enviar".

I desprÚs...

 • Si heu fet una alta o una consulta de cita podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (document en format PDF) o desar-lo en el vostre ordinador. En el justificant consten les dades de la cita demanada.
 • Confirmeu la cancel·lació de la cita, en el cas de baixa de cita.
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona.

La cita sempre s'ha de concertar a nom de la persona que anirà a l'oficina, encara que hagi de fer la gestió per a una altra.

Documentaciˇ

Per demanar cita prèvia no cal aportar documentació.

El dia de la cita caldrà portar el número de referència i l'original del document d'identificació personal (DNI, NIF, passaport). 

Dates

En qualsevol moment.

Preu

  Tràmit gratuït

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  10 / 05 / 2019