Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Registre de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes a la ciutat de Barcelona

Els vehicles de mobilitat personal (VMP), bicicletes i cicles de més de dues rodes que es destinen a una activitat d’explotació econòmica  i els vehicles destinats al transport de mercaderies han de registrar-se obligatòriament.

Els vehicles de mobilitat personal  són rodes, plataformes i  patinets elèctrics i es classifiquen en dos tipus: A i B, segons la seva grandària.

Els cicles de més de dues rodes, segons les seves característiques, es classifiquen de la manera següent:

 • C0: per a ús personal, assimilable a una bicicleta. Les condicions de circulació i la normativa a seguir serà la mateixa que la de la bicicleta i en cap cas s'han de donar d'alta al Registre.
 • C1: destinats a una activitat d'explotació econòmica.
 • C2: destinats al transport de mercaderies.

Els vehicles s'identifiquen amb un codi QR, excepte aquells cicles la potència dels quals sigui superior als 250 W, que queden fora d’aquesta classificació ja que són vehicles que han de disposar de matrícula.

El Registre permetrà comprovar que els vehicles compleixen els requisits tècnics normatius que es demanen i identificar-los. Per a més informació consulteu el web de BSM.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu adreçar-vos a l'oficina d'atenció al client de BSM per donar d'alta els vehicles al Registre de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Cal demanar cita prèvia trucant al telèfon d’Atenció al Client de B:SM o bé adreçant un correu electrònic a atclientbsm@bsmsa.cat amb l'assumpte "Cita prèvia Registre VMP".

El dia de la cita caldrà adreçar-se a l'Oficina d'atenció al client de B:SM amb la documentació necessària, que podeu descarregar de l'apartat Documentació d'aquest tràmit.

I després...

 • B:SM enviarà a cada empresa els adhesius i targetes-clauer de cada vehicle que compleixi amb els requisits de registre.
 • Caldrà col·locar els adhesius als vehicles seguint les instruccions corresponents, fer una fotografia del vehicle amb l'adhesiu col·locat al lloc indicat, i enviar-la a l'adreça de correu electrònic atclientbsm@bsmsa.cat  amb l'assumpte "Foto Adhesiu VMP".
 • El registre finalitzarà un cop s'hagi enviat la fotografia.
Qui ho pot demanar?

Empreses que disposin de vehicles de mobilitat personal (VMP), bicicletes i cicles de més de dues rodes que es destinen a una activitat d’explotació econòmica  i/o de vehicles destinats al transport de mercaderies.

Documentació

Vehicles tipus A i B:

 • Model de declaració responsable, on caldrà adjuntar:
  • Original i còpia de la Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
  • Fotografies del vehicle on es justifiqui que porta incorporat el marcatge CE
  • Original i còpia del certificat CE del vehicle

Vehicles tipus C1 i C2:

On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment.

Preu

  Tràmit gratuït

Organisme responsable
Darrera actualització  26 / 03 / 2018