Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Registre de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes a la ciutat de Barcelona

Els vehicles de mobilitat personal (VMP), bicicletes i cicles de més de dues rodes que es destinen a una activitat d’explotació econòmica  i els vehicles destinats al transport de mercaderies  han de registrar-se obligatòriament.

Els vehicles de mobilitat personal  són rodes, plataformes i  patinets elèctrics i es classifiquen en dos tipus. A i B, segons la grandària.

Els cicles de més de dues rodes, segons les seves característiques, es classifiquen de la manera següent:

 • C0: per a ús personal, assimilable a una bicicleta. De manera que les condicions de circulació i la normativa a seguir serà la mateixa que la de la bicicleta.
 • C1: destinats a una activitat d'explotació econòmica.
 • C2: destinats al transport de mercaderies

Els vehicles s'identifiquen amb un codi QR, excepte aquells cicles la potència dels quals sigui superior als 250 W, que queden fora d’aquesta classificació ja que són vehicles que han de disposar de matrícula.

El registre permetrà comprovar que els vehicles compleixen els requisits tècnics normatius que es demanen i identificar-los.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu adreçar-vos amb cita prèvia a l'Oficina d'atenció al client de BSM per presentar la documentació, que podeu descarregar de l'apartat Documentació d'aquest tràmit.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Barcelona de Serveis Municipals (BSM) enviarà una carta certificada a les empreses de les quals disposi de dades amb les instruccions del que hauran de fer per inscriure els seus vehicles al registre.

Les empreses que no rebin la carta caldra que truquin al telèfon de BSM per demanar cita per  presentar la documentació.

El dia de la cita caldrà adreçar-se a l'Oficina d'atenció al client de BSM amb la documentació necessària.

I després...

B:SM enviarà a cada empresa els adhesius i targetes-clauer de cada vehicle que compleixi amb els requisits de registre.

Caldrà col·locar els adhesius als vehicles seguint les instruccions corresponents, fer una fotografia del vehicle amb l'adhesiu col·locat al lloc indicat, i enviar-la a l'adreça de correu electrònic atclientbsm@bsmsa.cat amb l'assumpte "Foto Adhesiu VMP".

El registre finalitzarà un cop s'hagi enviat la fotografia.

Qui ho pot demanar?

Empreses que disposin de vehicles de mobilitat personal (VMP), bicicletes i cicles de més de dues rodes que es destinen a una activitat d’explotació econòmica  i/o de vehicles destinats al transport de mercaderies.

Documentació

Vehicles tipus C1 i C2:

Vehicles tipus A i B:

 • Model de declaració responsable, on caldrà adjuntar:
  • Original i còpia de la Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
  • Fotografies del vehicle on es justifiqui que porta incorporat el marcatge CE
  • Original i còpia del certificat CE del vehicle
On es pot fer?
Preu

  Tràmit gratuït

Organisme responsable
Darrera actualització  28 / 07 / 2017