Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Registre de vehicles de mobilitat personal (VMP), bicicletes i cicles de més de dues rodes a la ciutat de Barcelona

La identificació i registre dels vehicles de mobilitat personal (VMP), bicicletes i cicles de més de dues rodes destinats a desenvolupar una activitat d'explotació econòmica és obligatori. Per als vehicles d’ús particular n’és recomanable.

El Registre permet comprovar que els vehicles compleixen els requisits tècnics normatius i en facilita la recuperació en cas de pèrdua, robatori o retirada.

Els vehicles de mobilitat personal  són rodes, plataformes i  patinets elèctrics i es classifiquen en dos tipus: A i B, segons la seva grandària.

 Els cicles de més de dues rodes, segons les seves característiques, es classifiquen de la manera següent:

 • C0: assimilable a una bicicleta. Les condicions de circulació i la normativa a seguir serà la mateixa que la de la bicicleta.
 • C1: transport de viatgers mitjançant el pagament d’un preu.
 • C2: distribució urbana de mercaderies (DUM).

Els vehicles s'identifiquen amb un codi QR, excepte aquells cicles la potència dels quals sigui superior als 250 W, que queden fora d’aquesta classificació ja que són vehicles que han de disposar de matrícula.

Per a més informació consulteu el web de BSM.

Atenció

A partir del 12 de novembre de 2018, a tots els registres se’ls aplicarà la taxa fixada.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu adreçar-vos al punt d'atenció ciutadana de BSM per donar d'alta els vehicles al Registre de vehicles de mobilitat personal (VMP), bicicletes i cicles de més de dues rodes de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Cal demanar cita prèvia adreçant un correu electrònic a registrevmp@bsmsa.cat amb l'assumpte "Cita prèvia Registre VMP".

El dia de la cita caldrà adreçar-se al Punt d’Atenció Ciutadana de B:SM amb la documentació requerida, que podeu descarregar de l'apartat Documentació d'aquest tràmit, de cada vehicle a registrar.

I després...

 • Un cop B:SM comuniqui la conformitat de la documentació presentada, caldrà demanar cita novament per correu electrònic a registrevmp@bsmsa.cat per efectuar el pagament de la taxa, en efectiu o targeta, i recollir els adhesius i targetes-clauer de cada vehicle.
 • Caldrà col·locar els adhesius als vehicles seguint les instruccions corresponents, fer una fotografia del vehicle amb l'adhesiu col·locat al lloc indicat, i enviar-la a l'adreça de correu electrònic registrevmp@bsmsa.cat amb l'assumpte "Foto Adhesiu VMP".
 • El registre finalitzarà un cop s'hagi enviat la fotografia.
Qui ho pot demanar?

Poden fer el tràmit aquelles persones físiques o jurídiques que que disposin de vehicles de mobilitat personal (VMP), bicicletes i/o cicles de més de dues rodes.

En cas que els vehicles estiguin destinats a desenvolupar una activitat d’explotació econòmica, caldrà fer-ho de forma obligatòria.

En cas de vehicles d’ús particular és recomanable.

Documentació

Vehicles de mobilitat personal:

Bicicletes i cicles de més de dues rodes (mecàniques):

Bicicletes i cicles de més de dues rodes amb assistència elèctrica (EPAC):

En cas d’activitat econòmica, per a tots els tipus de vehicles, caldrà aportar addicionalment:

 • Dades de l’empresa o de la persona que fa l’activitat per compte propi (Original i còpia de: escriptura, NIF i DNI del representant legal / alta d’autònoms, declaració censal model 037, rebut de pagament).
 • Original i còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i rebut de pagament. (Per un import de 300.000€, ha d’especificar el número de sèrie dels vehicles assegurats i cobrir els passatgers del vehicle).
 • Original i còpia de la pòlissa d’assegurança d’accidents per desenvolupar l’activitat i rebut de pagament. (Ha d’especificar el número de sèrie dels vehicles assegurats i cobrir els passatgers del vehicle).
On es pot fer?
Dates

El tràmit de registre es pot fer en qualsevol moment.

A partir del 12 de novembre de 2018, a tots els registres se’ls aplicarà la taxa fixada.

Preu
  • Per activitat d’explotació econòmica: 19,00 euros per VMP, bicicleta o cicle de més de dues rodes.
  • Per a ús particular: 9,50 euros per VMP, bicicleta o cicle de més de dues rodes.
Organisme responsable
Darrera actualització  28 / 11 / 2018