Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Certificat del Servei de Primera Acollida

Sol·licitud del certificat del servei de primera acollida, que atorga la Generalitat.

Els serveis oferts i els requisits per l’obtenció d’aquest certificat estan regulats pel Decret 150/2014 de 18 de novembre.

Consisteixen en un conjunt d’accions i recursos que volen donar resposta a les necessitats de formació i informació de les persones immigrades, refugiades i  catalanes retornades, amb l’objectiu de promoure la seva autonomia personal i facilitar la seva incorporació a la societat catalana. El servei es porta a terme per la col·laboració de l’Ajuntament amb la Generalitat, els agents socials i diverses entitats especialitzades.  Les accions formatives són de tres tipus:

Mòdul A: Aprendre català i castellà amb mínim 90 hores de formació en cadascuna de les dues llengües oficials (Nivells A1/A2). Aquesta formació es pot fer als Centres de Normalització Lingüística, les Escoles d’Adults i algunes entitats socials autoritzades per la Generalitat.

Mòdul B: Coneixements laborals amb una durada mínima de 15 hores. Aquesta formació es pot fer al Servei d’Ocupació de Catalunya i en algunes entitats socials autoritzades per la Generalitat i l’Ajuntament.

Mòdul C:Coneixements de la societat catalana i del seu marc jurídic, amb un mínim de 15 hores. Aquesta formació es pot fer al Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAPI) i també en entitats socials autoritzades per la Generalitat i l’Ajuntament.

La realització de tots els mòduls dóna accés al certificat de primera acollida. El certificat l’atorga la Generalitat de Catalunya, amb la informació prèvia de l’Ajuntament.

El certificat pot ser valorat en la tramitació d’alguns processos d’estrangeria.

El sistema que desplega el servei de primera acollida i l’obtenció del certificat de primera acollida preveu la convalidació dels coneixements i de la formació que els usuaris hagin pogut obtenir amb anterioritat relacionats amb els continguts dels mòduls A, B i C.

Per a més informació sobre la formació i on es pot fer, podeu consultar les adreces següents:

Mòdul A:

Cursos de català: http://www.cpnl.cat/

Escoles d’adults: http://www.edubcn.cat/

Entitats socials que ofereixen cursos de llengües: http://novaciutadania.cat/

Mòduls B i C:

Organitzats per entitats socials i pel Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades de l’Ajuntament I informació general sobre les activitats d’acollida de l’Ajuntament: Servei d'Orientació i Acompanyament per a Persones immigrades 

Informació general sobre el Servei de Primera Acollida de Catalunya .

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu adreçar-vos a qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana per presentar la sol·licitud, que podeu descarregar de l’apartat Documentació d’aquest tràmit.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

  • Aneu a l’oficina d’atenció ciutadana per presentar la sol·licitud emplenada, juntament amb la documentació necesària.

Qui ho pot demanar?
  • Persones estrangeres, majors d’edat, que visquin a Barcelona i hagin fet la formació que s’explicita més amunt (mòduls A,B i C) o tinguin coneixements convalidables.
  • Qualsevol altra persona a qui pugui interessar i compleixi els requisits.
Documentaciˇ
  • Imprès de sol·licitud emplenat.
  • Original i fotocòpia del document d’identificació personal de la persona sol·licitant: DNI, targeta NIE o passaport.
  • Certificats originals i fotocòpies de la formació realitzada per la persona sol·licitant dels mòduls A, B i C o, en el seu cas, dels documents de la formació convalidable.
On es pot fer?
Dates

Pot demanar-se en qualsevol moment.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  11 / 10 / 2018