Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Prova pilot d'accés d'escúters per discapacitats al metro i al bus.

Prova pilot per permetre l’accés dels escúters de mobilitat als autobusos i al metro que circulen íntegrament dins l’àrea metropolitana de Barcelona. La prova pilot finalitzarà el 31 de desembre de 2017.

Els escúters hauran de complir els requisits tècnics que estableix la Generalitat per a l’ús segur en metro i autobús, i que es poden consultar al web  http://ajuntament.barcelona.cat/accessible.

Per a la participació en la prova pilot, les persones i els escúters que compleixin els requisits tècnics podran obtenir una acreditació personalitzada i una placa numerada de color lila, que expediran l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona. Aquest distintiu, que ha de ser ben visible sobre l’escúter, i el carnet individual els permetran l’accés a la xarxa de metro i a les línies de bus de TMB, en les mateixes condicions que les cadires de rodes motoritzades.

L’acreditació serveix per pujar amb l’escúter al metro o al bus, però no és un títol de transport. Caldrà portar també el corresponent títol de transport que permet viatjar en transport públic.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu adreçar-vos a l'Oficina de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat per fer la sol·licitud.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Aneu a l'Oficina de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat amb l'escúter i la documentació necessaria per fer la sol·licitud. La sol·licitud i la declaració responsable podeu descarregar-la del web http://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/

I després...

L'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) us lliurarà un carnet i una placa identificativa per posar a l'escúter.

Qui ho pot demanar?

Persones amb discapacitat amb barem de mobilitat reduïda que dispossin d'un model d'escúter homologat per la Generalitat.

Documentació
  • Document d'identificació original: DNI, NIE o passaport.
  • Sol·licitud.
  • Valoració de reconeixement del grau de discapacitat atorgat per la Generalitat (original) i, si no es disposa del barem de mobilitat reduïda positiu, informe mèdic del servei públic de salut.
  • Declaració responsable.
  • Documentació tècnica de l'escúter, si es té.
  • Caldrà, a més, portar l'escúter.
On es pot fer?
Dates

Del 26 de juny al 31 de desembre de 2017.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  17 / 07 / 2017