Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Servei d'assessorament energètic

Aquest servei neix de la voluntat de garantir el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial que viuen a la ciutat de Barcelona, tal com recull la Llei 24/2015.

L'Ajuntament de Barcelona mitjançant els Punts d'Assessorament Energètic (PAE), ofereix atenció personalitzada en matèria de drets energètics:

 • Informen i assessoren les persones que no poden mantenir la llar en unes condicions energètiques i de benestar adequades o que ja han rebut un avís d’impagament o de tall per part de l’empresa subministradora d’electricitat, aigua o gas.
 • Detecten l’incompliment de la legislació vigent per part de les companyies subministradores i assessoren i acompanyen les persones usuàries en la defensa dels seus drets i en la denúncia dels incompliments.
 • Orienten en la millora de la gestió i l’eficiència energètica de les llars i en l’optimització dels serveis d’electricitat, aigua i gas.
 • Gestionen la regulació de les situacions anòmales.
 • Tramiten els informes d’exclusió residencial i fan de vincle amb els Serveis Socials.
 • Acompanyen i tramiten els ajuts, les multes i les gestions amb les companyies com: 
  • Subvenció de la renovació del Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE) per a famílies vulnerables que disposin d’informe de risc d’exclusió residencial.
  • Exempció de la taxa de clavegueram per a famílies vulnerables que disposin d’informe de risc d’exclusió residencial.
  • Bonificació de la quota de servei i consum de les factures de l'aigua. Fons de solidaritat.
  • Sol·licitud d'ampliació del cànon de l'aigua per a usos domèstics.
  • Sol·licitud del cànon social de l'aigua per a usos domèstics.

Atenció

Per a més informació sobre el servei d'assessorament energètic accediu al web de Drets Energètics.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu adreceu-vos al Punt d'Assessorament Energètic per rebre informació sobre els vostres drets energètics, assessorament per detectar i reduir el risc de pobresa energètica, així com per rebre suport en les gestions necessàries per evitar el tall de subministraments o en cas que aquest s'hagi efectuat a restablir-los.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Adreceu-vos al Punt d'Assessorament Energètic per rebre informació sobre els vostres drets energètics, assessorament per detectar i reduir el risc de pobresa energètica o per rebre suport en les gestions necessàries per evitar el tall de subministraments i en cas que aquest ja s'hagi efectuat a restablir-los.

I després...

En cas d'haver rebut un avís d'impagament:

 • Avaluaran la vostra situació i iniciaran el procediment per evitar que aquesta empitjori.

En cas d'haver rebut un avís de tall de subministrament:

 • Avaluaran la vostra situació i evitaran que s’efectuï el tall mentre duri el procés.
 • Un cop verificat el risc d’exclusió residencial, elaboraran l’informe que ha de suspendre qualsevol ordre d'interrupció del subministrament.
 • Un any després de l’emissió de l’informe, l’empresa pot demanar a l'usuari que acrediti que la situació de risc d'exclusió persisteix.

En cas que ja s'hagi efectuat el tall de subministrament:

 • Us ajudaran a restablir el servei i a tramitar la sol·licitud de l’informe que acreditarà la situació d’exclusió residencial.
Qui ho pot demanar?

El servei està adreçat a qualsevol persona i/o família que visqui a la ciutat de Barcelona (no és obligat que estigui empadronada), però amb especial atenció a aquelles persones que:

 • Tenen dificultats econòmiques i laborals per fer front a les factures d'electricitat, aigua i gas.
 • No poden mantenir la temperatura adequada a la llar a l'hivern i a l'estiu.
 • Viuen a habitatges que presenten problemes derivats d'un mal aïllament.
 • Estan en situació de dependència o amb dependència energètica i necessiten un aparell electrònic assistit per a la vida diària.
 • Tenen menors o gent gran a càrrec.
Documentació

La documentació a presentar es comunicarà en l'entrevista amb el professional del Punt d'Assessorament Energètic, però és aconsellable portar la documentació de què es disposi, com les factures (especialment aquelles impagades) i les comunicacions de la companyia subministradora de llum, aigua o gas (com ara l'avís d'impagament o l'avís del tall de subministrament).

On es pot fer?
Dates

Els Punts d'Assessorament Energètic donen servei als ciutadans durant tot l'any

Preu

  Gratuït

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  05 / 11 / 2018