Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Convocat˛ria per participar en processos de selecciˇ de Parcs i Jardins de Barcelona, any 2018

El tràmit permet la presentació de sol·licituds per a participar en els següents processos de selecció:

 • convocatòria de 4 places de tècnic 2 (branca gestió) mitjançant concurs-oposició lliure
 • convocatòria de 57 places d'auxiliar jardiner mitjançant concurs-oposició lliure
 • convocatòria de 2 places d'auxiliar administratiu mitjançant concurs-oposició lliure
 • convocatòria de 9 places de tècnic agrícola mitjançant concurs-oposició lliure
 • convocatòria per la constitució d'una bossa de treball de fins a 5 places de pràctic (branca mecànica)

Com tramitar

Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari per generar la sol·licitud, adjuntar-hi la documentació necessària i presentar-ho tot al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

El formulari demana que us identifiqueu i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Caldrà utilitzar qualsevol d'aquestes dues opcions:

Abans de fer la sol·licitud haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre ordinador la instància específica que trobareu en l'apartat Documentació d'aquest tràmit. 

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu la instància específica i la resta d'arxius dels documents de la sol·licitud.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu-ne les dades i signeu el formulari per presentar-lo al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • L'Institut Municipal de Parcs i Jardins publicarà al web municipal i al tauler d'anuncis de l'Institut de Parcs i Jardins, la llista provisional de persones admeses i excloses, en la qual s'indicarà quines persones han de fer la prova de llengua catalana.
 • Les persones aspirants disposaran de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional per fer al·legacions.
 • En el cas que una persona no aparegui en la llista provisional de persones admeses ni en la d'excloses, la reclamació que formulin s'haurà d'acompanyar d'una fotocòpia de la sol·licitud presentada.
 • Un cop finalitzat el termini de reclamacions i resoltes les possibles incidències, es farà pública la llista definitiva de persones admeses i excloses, en la qual s'indicarà també la data de la primera prova.
Qui ho pot demanar?

La persona interessada que compleixi els requisits especificats en les bases de la convocatòria.

Documentaciˇ

Tècnic 2 (branca gestió):

 • Instància de sol·licitud, degudament emplenada i signada. La instància incorpora el model de Currículum detallat a les bases de la convocatòria (annex 3).
 • Caldrà acompanyar la sol·licitud amb la documentació que es detalla a les bases de la convocatòria.

Auxiliar jardiner:

 • Instància de sol·licitud, degudament emplenada i signada. La instància incorpora el model de Currículum detallat a les bases de la convocatòria (annex 3).
 • Caldrà acompanyar la sol·licitud amb la documentació que es detalla a les bases de la convocatòria.

Auxiliar administratiu:

 • Instància de sol·licitud, degudament emplenada i signada. La instància incorpora el model de Currículum detallat a les bases de la convocatòria (annex 3).
 • Caldrà acompanyar la sol·licitud amb la documentació que es detalla a les bases de la convocatòria.

Tècnic agrícola:

 • Instància de sol·licitud, degudament emplenada i signada. La instància incorpora el model de Currículum detallat a les bases de la convocatòria (annex 3).
 • Caldrà acompanyar la sol·licitud amb la documentació que es detalla a les bases de la convocatòria.

Pràctic (branca mecànica):

 • Instància de sol·licitud, degudament emplenada i signada. La instància incorpora el model de Currículum detallat a les bases de la convocatòria (annex 1).
 • Caldrà acompanyar la sol·licitud amb la documentació que es detalla a les bases de la convocatòria.
Dates

Convocatòria de 4 places de tècnic 2 (branca gestió):

 • Publicació de les bases de la convocatòria al BOPB: 7 de desembre de 2018.
 • Publicació de les bases de la convocatòria al DOGC: 7 de desembre de 2018.
 • Publicació de les bases de la convocatòria a la Gaseta Municipal de Barcelona: 7 de desembre de 2018.
 • Presentació de sol·licituds: del 8 de desembre al 27 de desembre de 2018, ambdós inclosos.

Convocatòria de 57 places d'auxiliar jardiner:

 • Publicació de les bases de la convocatòria al BOPB: 10 d'octubre de 2018.
 • Publicació de les bases de la convocatòria al DOGC: 10 d'octubre de 2018.
 • Publicació de les bases de la convocatòria a la Gaseta Municipal de Barcelona: 10 d'octubre de 2018.
 • Publicació de les bases de la convocatòria al BOE: 23 d'octubre de 2018.
 • Publicació de l'esmena de les bases de la convocatòria a la Gaseta Municipal de Barcelona: 16 d'octubre de 2018.
 • Publicació de l'esmena de les bases de la convocatòria al BOPB: 24 d'octubre de 2018.
 • Presentació de sol·licituds: de l'11 d'octubre al 30 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.

Convocatòria de 2 places d'auxiliar administratiu:

 • Publicació de les bases de la convocatòria al BOPB: 3 de setembre de 2018.
 • Publicació de les bases de la convocatòria al DOGC: 3 de setembre de 2018.
 • Publicació de les bases de la convocatòria a la Gaseta Municipal de Barcelona: 4 de setembre de 2018.
 • Publicació de les bases de la convocatòria al BOE: 7 de setembre de 2018.
 • Presentació de sol·licituds: des del 4 de setembre fins el 25 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

 

Convocatòria de 9 places de tècnic agrícola:

 • Publicació de les bases de la convocatòria al BOPB: 20 d'abril de 2018.
 • Publicació de les bases de la convocatòria al DOGC: 23 d'abril de 2018.
 • Publicació de les bases de la convocatòria a la Gaseta Municipal de Barcelona: 23 d'abril de 2018.
 • Presentació de sol·licituds: des del 21 d'abril  fins el 14 de maig de 2018, ambdós inclosos.
 • Esmena de les bases i nou periode de presentació de sol·licituds: del 7 al 26 de juny, ambdós inclosos.

Convocatòria de fins a 5 places de pràctic (branca mecànica):

 • Publicació de les bases de la convocatòria al DOGC: 30 d'abril de 2018.
 • Publicació de les bases de la convocatòria a la Gaseta Municipal de Barcelona: 27 d'abril de 2018
 • Presentació de sol·licituds: des del 28 d'abril fins el 22 de maig de 2018, ambdós inclosos.
Preu

  Gratuït

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  11 / 12 / 2018