Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Permís per realitzar filmacions i/o fotografies als mercats municipals de Barcelona

El tràmit permet obtenir el permís per poder realitzar gravacions d'imatges o fotografies professionals o amateurs a l'interior de qualsevol mercat municipal de la ciutat.

Les activitats ha de ser compatibles amb l'activitat del mercat, sense interferir amb els venedors ni amb els usuaris. En cas contrari, cal valorar la possibilitat de realitzar la gravació fora de l'horari comercial.

En qualsevol cas, l'Administració es reserva el dret d'autoritzar l'esmentada activitat.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu demanar el permís per fer filmacions i/o fotografies a qualsevol dels mercats municipals de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Descarregueu-vos en el vostre ordinador la instància específica que trobareu en l'apartat Documentació d'aquest tràmit. Empleneu la instància i un cop impresa, signeu-la.

Envieu un correu electrònic a l'Institut Municipal de Mercats annexant la instància emplenada i signada. En el l'assumpte del correu caldrà detallar: "Sol·licitud de realització de filmacions i fotografies als Mercats de Barcelona".

Si ho preferiu porteu personalment la sol·licitud emplenada i signada a l'Institut Municipal de Mercats.

I després...

 • Un cop aprovada la petició, l'Institut de Mercats envia a l'interessat, per correu electrònic, el permís per desenvolupar l'activitat.
 • En el cas de tractar-se d'un spot publicitari o filmació comercial, caldrà fer el pagament de la taxa fiscal vigent, en el número de compte que consta en el full de condicions que us remetran des de l'Institut de Mercats,.
 • Durant l'activitat autoritzada és imprescindible dur el permís per presentar-lo a la direcció del mercat.
Qui ho pot demanar?

Qualsevol televisió, productora, particular, empresa o entitat interessada.

Documentació

-Instància específica de sol·licitud

-Els estudiants han d'adjuntar un certificat expedit per la secretaria del centre o pel cap d'estudis.

On es pot fer?
Dates

Caldrà demanar el permís amb una antel·lació mínima de 2 dies respecte de la data en què es vol realitzar la filmació o fotografia.

Preu
  • Gravacions per a vídeos promocionals: 176,97 euros.
  • Filmacions publicitàries o cinematogràfiques: 707, 85 euros, per dia o fracció i mercat. 
  • Fotografia de caràcter publicitari o comercial: 118,37 euros, per dia o fracció i mercat.

  Resten exemptes del pagament de la taxa les activitats de caràcter institucional realitzades per entitats públiques (o per encàrrec seu) o per motius acadèmics. 

Organisme responsable
Darrera actualització  16 / 11 / 2018