Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Informe de Coneixement de Residència al municipi de Barcelona (ICR)

Document que cal sol·licitar quan un ciutadà vol empadronar-se però no resideix de manera continuada en un mateix habitatge de Barcelona (tot i que resideixi al municipi la major part de l’any) i per tant, no pot acreditar cap tipus de documentació relativa al domicili.

Un cop concedit l'informe de coneixement de residència ja es podrà tramitar l’empadronament, per tant, l’obtenció de l’ICR és un pas previ que el ciutadà ha de realitzar.

Cal tenir en compte que:

1. La validesa de l’ICR és d’un mes des de la data d’emissió, per tant, el ciutadà disposa d’aquest temps per a poder-se empadronar.

2. El ciutadà quedarà empadronat en una adreça de la ciutat de Barcelona que correspon a un Centre de Serveis Socials municipal.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu demanar un informe de coneixement de residència al municipi de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

1. Empleneu la instància específica i signeu-la. És important tenir en compte que:

 • és necessari emplenar i signar una instància per cada membre de la unitat familiar. En el cas de menors d'edat, la sol·licitud l'ha de fer el representant legal.
 • l'adreça que cal consignar en la instància és l'adreça on el ciutadà declara residir i servirà per a fer les comprovacions necessàries i per rebre notificacions.

2. Haurà de concertar cita prèvia mitjançant el tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

3. El dia de la cita adreceu-vos a l'oficina d'atenció ciutadana escollida i lliureu la instància. 

I després...

 • L’Institut Mpal. de Serveis Socials, comprovats tots els supòsits i fetes les inspeccions necessàries, emet les notificacions certificades d’aprovació d’emissió de l’ICR, on consta el termini, lloc i l’horari de recollida de l’informe.
 • Un cop recollit l'ICR, el ciutadà disposa d’un mes per formalitzar l’empadronament, de manera presencial en una oficina d’atenció ciutadana (OAC). Per fer-ho, es necessari concertar cita prèvia mitjançant el tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.
 • El dia de la cita cal adreçar-se a l'OAC escollida amb la documentació d'identificació personal necessària per efectuar la tramitació. Consulteu l'apartat "Documentació" del tràmit Alta al Padró Municipal d'Habitants de la Ciutat de Barcelona.
 • El ciutadà (i si s'escau, la seva unitat familiar) quedarà empadronat en una adreça que correspon a un Centre de Serveis Socials municipal.
Qui ho pot demanar?

Les persones majors d'edat poden demanar l'informe per a si mateixos i per a la seva unitat familiar (parella i fills en comú).

Documentació

Instància específica degudament emplenada i signada. Cal emplenar i signar una instància per peticionari.

Caldrà mostrar el document d'identificació de la persona major d'edat que faci la sol·licitud:

 • Persones espanyoles: DNI, passaport o permís de conduir.
 • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen.  (En cas d'aportar Certificat NIE aquest s’ha d’acompanyar sempre pel passaport o pel document d’identitat del país d’origen).
 • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport.
On es pot fer?
Dates

L'obtenció de l'informe de coneixement de residència sempre és prèvia a la tramitació d'empadronament.

L'Ajuntament disposa d'un termini de tres mesos per donar resposta a la petició efectuada. En cas de no emetre resposta, el silenci és negatiu.

La validesa de l'informe és d’un mes des de la seva data d’emissió.

Preu

  Tràmit gratuït

Organisme responsable
Darrera actualització  16 / 11 / 2018