Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Canvi de tipus de la Targeta Rosa

El tràmit permet demanar el canvi del tipus de Targeta Rosa (de targeta reduïda a gratuïta o a l'inrevés o de targeta denegada a reduïda o gratuïta), per variació en les condicions econòmiques o personals del sol·licitant.

També permet demanar una modificació de la Targeta rosa en el cas de canvi de domicili. En aquest cas cal tenir en compte que:

  • Si us traslladeu fora del municipi de Barcelona haureu de verificar que el nou municipi de residència disposa del servei de Targeta Rosa Metropolitana i demanar-ne el canvi en l'Ajuntament de destí.
  • Si us traslladeu a Barcelona, la vostra Targeta Rosa us servirà per desplaçar-vos per la ciutat, no obstant això, en el moment de formalitzar l'empadronament és convenient fer la sol·licitud de la nova targeta amb les dades de residència correctes.

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu sol·licitar el canvi de modalitat de Targeta Rosa.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

  1. Imprimiu, empleneu i signeu el model del full de sol·licitud que trobareu a l'apartat Documentació d'aquest tràmit. Cal que el signi la persona titular de la targeta i el cònjuge, si és el cas. En cas que el beneficiari de la targeta sigui un menor d'edat, haurà de disposar de DNI/NIE, atès que és el número que identifica les targetes.
  2. Lliureu el full de sol·licitud a qualsevol oficina d'atenció ciutadana. Si preferiu estalviar-vos desplaçaments, podeu imprimir un sobre de retorn i enviar-ho per correu postal a l'Apartat de correus 861 FD 08080 Barcelona.

I desprÚs...

  • Posteriorment, si la sol·licitud és acceptada es rebrà al domicili la nova targeta. En cas contrari es rebrà una carta de denegació.
Qui ho pot demanar?

L'interessat o qualsevol persona en qui delegui.

Documentaciˇ

- Nova sol·licitud

- Si escau, es presentarà la documentació sol·licitada per l'AMB en el moment que ho requereixi.

On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment.

Preu

    Tràmit gratuït

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  29 / 03 / 2019