Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Expedients de denúncia i inspecció: al·legacions, ampliació terminis, aportació de documents...

El tràmit permet realitzar les següents gestions relacionades amb els expedients de denúncia i inspecció:

 • Presentació d’al·legacions o recursos.
 • Presentació de documentació complementària.
 • Sol·licitud d’informació sobre l’estat de tramitació.
 • Sol·licitud d’ampliació de termini.
 • Sol·licitud d’anul·lació d’expedient.

Cal saber que:

Per fer al·legacions o recursos a multes coercitives, aquelles que s'imposen des dels serveis d'inspecció dels Districtes per l'incompliment reiterat de la normativa urbanística vigent, heu de consultar el tràmit Al·legacions en relació amb multes coercitives imposades per l'Ajuntament de Barcelona.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu efectuar gestions relacionades amb els expedients de denúncia i inspecció.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

- En el cas de sol·licitud d’informació sobre l’estat de tramitació d’un expedient, podeu anar a qualsevol oficina d'atenció ciutadana i facilitar el número de document identificatiu (NIF, CIF, NIE o Passaport) de la persona interessada o bé el número d’expedient.

- En el cas de la resta de gestions, adreceu-vos a qualsevol oficina d’atenció ciutadana per recollir una instància. Si desitgeu evitar desplaçaments innecessaris us la podeu descarregar accedint a aquest enllaç.                         

Empleneu, signeu la instància i lliureu-la, acompanyada de la documentació que considereu escaient, als registres municipals que trobareu a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana.

I després...

 • En el cas de sol·licitud d’informació sobre l’estat del vostre expedient, rebreu la informació directament.
 • En el cas de la resta de gestions, obtindreu el comprovant de registre del tràmit realitzat, la documentació presentada s'inclourà a l'expedient per a la seva revisió i posterior resolució.
Qui ho pot demanar?

Poden realitzar aquests tràmits les persones interessades o els seus representants degudament identificats.

Documentació
 • Per sol·licitar informació sobre l’estat de tramitació d’un expedient no cal aportar documentació, però serà necessari proporcionar el NIF, CIF, NIE o Passaport de la persona interessada o bé el número d’expedient sobre el que es vol efectuar la consulta.
 • Per la resta de tràmits cal presentar una instància acompanyada de la documentació que considereu escaient.
On es pot fer?
Dates

Podeu presentar la instància dins dels terminis indicats a la notificació de l'expedient de denúncia o bé a la normativa aplicable.

Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  25 / 04 / 2018