Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Expedients de denúncia i inspecció: al·legacions, ampliació terminis, aportació de documents...

El tràmit permet realitzar les següents gestions relacionades amb els expedients de denúncia i inspecció:

 • Presentació d’al·legacions o recursos.
 • Presentació de documentació complementària.
 • Presentació d'una reclamació d’expedient.
 • Sol·licitud d’anul·lació de denúncia.
 • Sol·licitud d’ampliació de termini per complir les actuacions requerides.
 • Sol·licitud d’informació sobre l’estat de la tramitació.
 • Sol·licitud de vista d’expedient.
 • Sol·licitud d’una còpia d’expedient.

Cal saber que:

Per fer al·legacions o recursos a multes coercitives, aquelles que s'imposen des dels serveis d'inspecció dels Districtes per l'incompliment reiterat de la normativa urbanística vigent, heu de consultar el tràmit Al·legacions en relació amb multes coercitives imposades per l'Ajuntament de Barcelona.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu efectuar gestions relacionades amb els expedients de denúncia i inspecció.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Adreceu-vos a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana.

I després...

 • Obtindreu el comprovant de registre del tràmit realitzat, la documentació presentada s'inclourà a l'expedient per a la seva revisió i posterior resolució.
Qui ho pot demanar?

Poden realitzar aquests tràmits les persones interessades o els seus representants degudament identificats.

Documentació

Caldrà proporcionar el número de document identificatiu de l’interessat, NIF, NIE o Passaport en cas de persona física o NIF en cas de persona jurídica. Si escau, podeu aportar la documentació que considereu oportuna.

On es pot fer?
Dates

Podeu presentar la instància dins dels terminis indicats a la notificació de l'expedient de denúncia o bé a la normativa aplicable.

Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  22 / 05 / 2019