Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Drets de reproducciˇ de fotografies del Servei de Documentaciˇ i AccÚs al Coneixement (SEDAC)

El tràmit permet demanar fotografies de l’evolució urbanística de la ciutat des del 1980 fins a l’actualitat. Es poden demanar imatges d’elements urbans, escultures i monuments, edificis patrimonials, parcs, carrers i planejament urbà que pot trobar en el repositori institucional BCNROC, que gestiona el Servei de Documentació i Accés al Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona.

Per poder fer ús de les fotografies cal respectar la legislació vigent de propietat intel·lectual  i les condicions d’ús de cada fotografia que trobareu especificades dins de la fitxa de cada fotografia.

Les fotografies que es poden trobar en el repositori BCNROC tenen tres tipus de llicència:

  • CC-BY
  • CC-BY-NC-ND
  • CC-BY-NC-SA

La llicència CC-BY permet generar documents i obres derivades, incloent l’ús comercial. No és necessària l’autorització explícita prèvia per part del titular dels drets de propietat intel·lectual, però cal fer-ne constar l’autoria per poder reutilitzar-los.

Les fotografies amb llicència CC-BY-NC-ND, a banda de l’obligació de reconeixement de l’autoria, no es poden usar amb finalitat comercial ni fer-ne obra derivada.

Les fotografies amb llicència CC-BY-NC-SA  obliguen a reconèixer l'autoria, a proporcionar un enllaç a la llicència i a indicar si s'ha fet algun canvi respecte a l'original. No permet utilitzar el material per a finalitats comercials. I en el cas d'haver realitzat canvis o noves creacions a partir de l'obra original, aquests hauran de portar la mateixa llicència.

Com tramitar

Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu consultar el repositori BCNROC i posteriorment demanar els drets de reproducció de la imatge que us interessi.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Aneu a BCNROC, seleccioneu la comunitat Imatges i cerqueu les fotografies que vulgueu demanar. Accediu a la fitxa de la fotografia i anoteu el títol i el topogràfic, perquè l'haureu d'indicar al model de sol·licitud.

Abans d’iniciar el tràmit, descarregueu, empleneu, signeu i escannejeu el model de sol·licitud de fotografies, per adjuntar-lo posteriorment al formulari.

  1. Empleneu el formulari, adjunteu la sol·licitud escanejada i confirmeu les dades.

    Podeu demanar fotografies per a més d’un ús en el mateix formulari. En cas de necessitar diferents fotografies per a diferents usos, heu de sol·licitar-les en formularis separats.

I desprÚs...

  • En un termini màxim de 30 dies, les imatges es lliuraran en format tiff o jpg. Sempre que sigui possible s’enviaran per correu electrònic. Quan no sigui possible fer-ho mitjançant aquesta via, s’acordarà el mitjà o suport més adient amb el sol·licitant.
Qui ho pot demanar?

Persones físiques majors de 18 anys i persones jurídiques.

Documentaciˇ

No és necessari aportar cap documentació, però haureu d’adjuntar el model de sol·licitud de fotografies degudament emplenat i signat.

Dates

Les peticions s'han de demanar amb anterioritat a la utilització de les fotografies escollides.

Les còpies de les imatges es lliuraran en un període màxim de 30 dies.

Preu

    Gratuït

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  08 / 05 / 2019