Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Autorització de la Direcció de Serveis de Neteja per a la contractació d'un servei privat de gestió de residus

Les persones titulars d’activitats generadores de residus comercials poden gaudir de no subjecció o reducció de la quota del preu públic de recollida de residus  en cas de contractar a una empresa privada de recollida.

Per a contractar un servei privat,  cal acreditar la recollida i gestió dels residus per un transportista inscrit, per a cada fracció que es reculli,  a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).

Per a reconèixer el dret a la no subjecció o a la reducció del preu públic, els establiments que vulguin acollir-se per primera vegada a un sistema de recollida privat,  hauran de presentar a la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus, prèviament a la implantació del sistema, documentació que acrediti que la recollida i gestió de residus es farà mitjançant un transportista inscrit a l’ARC i que aquest lliurarà les diferents fraccions de residus a un gestor autoritzat per l’ARC.

La Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus verificarà la documentació i, si és correcta, ho comunicarà a l’empresa perquè presenti la documentació definitiva.

L’Ajuntament podrà practicar inspeccions i controls als establiments que tenen contractat un servei  de recollida privat per verificar el compliment de la normativa.

Els establiments han de tenir còpia de l’autorització de la Direcció de Serveis de Neteja  a disposició del personal d’inspecció i control.

Els resultat negatiu de les inspeccions pot comportar que l’establiment s’hagi d’acollir al servei de recollida selectiva comercial municipal i a la retirada de l’exempció o reducció del preu públic.

En cas de cessar la prestació del servei per part de l’empresa de recollida privada, cal comunicar-ho a la Direcció de Serveis de Neteja. Per poder canviar d’empresa prestadora del servei, caldrà tornar a demanar l’autorització a la Direcció de Serveis de Neteja.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar l’autorització per acollir-vos a un sistema de gestió privada de residus o comunicar el cessament de la prestació del servei  per part de l’empresa privada de recollida.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Adreceu-vos al registre de Medi Ambient o al de qualsevol oficina d’atenció ciutadana (en aquest cas amb cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona), amb la documentació necessària per fer el tràmit.

Documentació

Per iniciar el procés d’autorització:

  • Còpia d’un precontracte o oferta de servei amb una empresa de transport de residus que estigui inscrita en el registre de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), amb vigència durant l’any en curs, per a cadascuna de les fraccions recollides, especificant el volum de contenidors proposat per a cada fracció.
  • Certificat original emès per l’empresa de transport de residus conforme lliurarà les fraccions recollides a gestors de residus autoritzats per l’ARC, per a la seva recuperació, valorització o eliminació.

Un cop verificada la documentació per la Direcció  de Serveis de Neteja:

  • Còpia del contracte o oferta de servei acceptada per l’empresa, amb una empresa de transport de residus que estigui inscrita en el registre de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), amb vigència durant l’any en curs, per a cadascuna de les fraccions recollides, especificant el volum de contenidors proposat per a cada fracció.
On es pot fer?
Organisme responsable
Darrera actualització  20 / 03 / 2019