Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions per a la planificaciˇ, la gestiˇ i el seguiment de plans de desenvolupament comunitaris de carÓcter plurianual

Convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de projectes per a la planificació, la gestió i el seguiment de Plans i Processos de desenvolupament comunitaris de caràcter plurianual, compresos entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2019, a la ciutat de Barcelona.

Els projectes a subvencionar han de tenir com a objectiu principal la cohesió i la inclusió social i es realitzaran mitjançant accions comunitàries de foment de les relacions socials, de pertinença o de cooperació entre membres d’un determinat espai de convivència. Els projectes han d’incorporar l’atenció i apoderament de col·lectius vulnerables, de població amb diversitat funcional i d’orígens diversos, que han de tenir com a finalitat:

 • L’enfortiment (apoderament) de la comunitat
 • La millora de les condicions de vida (donant resposta a necessitats)
 • La inclusió/cohesió social

Com tramitar

Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar els documents de sol·licitud, emplenar-los, annexar-los, signar-los i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona, sense que calgui adjuntar cap altra documentació administrativa addicional.

També podreu adjuntar documentació complementària i altra documentació que us puguin requerir durant el procediment d’atorgament de la subvenció i presentar-la al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

Abans de fer la sol·licitud de subvenció haureu de descarregar-vos els documents que trobareu en l’apartat Documentació d’aquest tràmit.

 1. Selecccioneu una opció:

  Sol·licitud de subvenció: us permetrà tramitar la sol·licitud de subvenció dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

  Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetrà annexar documentació que complementi una sol·licitud ja presentada per registre telemàtic.

 2. Empleneu el formulari.

 3. Adjunteu els arxius dels documents de sol·licitud. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador i seguir les instruccions que s'hi detallen.
 • Podeu accedir a la vostra carpeta d'empresa per consultar la sol·licitud que heu presentat i accedir als documents que heu adjuntat.
 • Posteriorment l'Ajuntament publicarà al Butlletí Oficial de la Província i també al web de l’Ajuntament de Barcelona un llistat on constarà la resolució d'atorgament provisional de les subvencions i la documentació que caldrà presentar.
 • Si heu de presentar documentació, disposareu d'un termini de 10 dies hàbils per fer-ho per internet, accedint a Annexió de documents a sol·licituds registrades. Aquest mateix termini servirà per a presentar al·legacions.
 • Un cop revisada la documentació i examinades les al·legacions es dictarà la resolució definitiva.
Qui ho pot demanar?

Entitats sense ànim de lucre amb seu a la ciutat de Barcelona i que compleixin els següents requisits:

 • Les activitats s'han de fer en el terme municipal de Barcelona.
 • El projecte ha de tenir objectius i finalitats coincidents amb els punts 1 i 2 de les bases de la convocatòria.
 • Les entitats han d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament i resta d'administracions i amb la Seguretat Social.
Documentaciˇ

La documentació obligatòria a presentar és la que es detalla a continuació:

No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s’acompanyi de la corresponent sol·licitud, si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat.

Dates

Convocatòria 2018-2019:

Convocatòria 2017:

Preu

  La quantia de la subvenció podrà superar el 50% del cost total del projecte, si està degudament justificat, i arribar fins el 100% atès que inclou el cofinançament amb la Generalitat de Catalunya.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  09 / 05 / 2019