Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions per a la planificaciˇ, la gestiˇ i el seguiment de plans de desenvolupament comunitaris de carÓcter plurianual

Convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de projectes per a la planificació, la gestió i el seguiment de Plans i Processos de desenvolupament comunitaris de caràcter plurianual, compresos entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2019, a la ciutat de Barcelona.

Els projectes a subvencionar han de tenir com a objectiu principal la cohesió i la inclusió social i es realitzaran mitjançant accions comunitàries de foment de les relacions socials, de pertinença o de cooperació entre membres d’un determinat espai de convivència. Els projectes han d’incorporar l’atenció i apoderament de col·lectius vulnerables, de població amb diversitat funcional i d’orígens diversos, que han de tenir com a finalitat:

 • L’enfortiment (apoderament) de la comunitat
 • La millora de les condicions de vida (donant resposta a necessitats)
 • La inclusió/cohesió social

Com tramitar

Internet
Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació, en el registre de qualsevol oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

 • Descarregueu-vos la instància. Podeu accedir a aquest document mitjançant l’enllaç de l'apartat "Documentació" d'aquest tràmit.
 • Empleneu la instància. Imprimiu dues còpies i signeu-les.
 • El dia de la cita, lliureu la petició davant el registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida aportant la documentació escaient.

I desprÚs...

Posteriorment l'Ajuntament publicarà al Butlletí Oficial de la Província i també al web de l’Ajuntament de Barcelona un llistat on constarà la resolució d'atorgament provisional de les subvencions i la documentació que caldrà presentar.

Si heu d’aportar documentació, disposareu d'un termini de 10 dies hàbils per presentar-la  a les oficines d’atenció ciutadana.

Un cop revisada la documentació i examinades les al·legacions es dictarà la resolució definitiva

Qui ho pot demanar?

Entitats sense ànim de lucre amb seu a la ciutat de Barcelona i que compleixin els següents requisits:

 • Les activitats s'han de fer en el terme municipal de Barcelona.
 • El projecte ha de tenir objectius i finalitats coincidents amb els punts 1 i 2 de les bases de la convocatòria.
 • Les entitats han d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament i resta d'administracions i amb la Seguretat Social.
Documentaciˇ

La documentació obligatòria a presentar és la que es detalla a continuació:

No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s’acompanyi de la corresponent sol·licitud, si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat.

On es pot fer?
Dates

Convocatòria 2018-2019:

Convocatòria 2017:

Preu

  La quantia de la subvenció podrà superar el 50% del cost total del projecte, si està degudament justificat, i arribar fins el 100% atès que inclou el cofinançament amb la Generalitat de Catalunya.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  11 / 12 / 2018