Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Servei de resoluciˇ arbitral de conflictes de consum

Procediment per a resoldre els conflictes que poden sorgir entre consumidors i empresaris sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia.

Quan la compra d'un bé, la prestació d'un servei o la realització d'una obra dóna lloc a una reclamació contra un empresari o un professional, les dues parts enfrontades poden, sempre que donin la seva conformitat, portar la reclamació davant de la Junta Arbitral de Consum de Barcelona, en lloc d'anar als Tribunals. La Junta Arbitral escolta a les parts i intenta, en primer lloc, una avinença. Si no l'aconsegueix resol en equitat i dicta un laude arbitral, el qual té la mateixa força executiva d'una sentència judicial.

Característiques principals del Sistema Arbitral:

 • Voluntari: el procediment arbitral es posa en marxa només si les dues parts accepten el Sistema Arbitral com a via de solució al conflicte plantejat.
 • Ràpid: des que s'inicien les actuacions fins a l'adopció definitiva, el termini aproximat és de 40 a 60 dies.
 • Gratuït: l'accés al Sistema Arbitral és gratuït per ambdues parts.
 • Senzill: la tramitació no és complexa.
 • Imparcial: garantit per la composició del Col·legi Arbitral, format per un president, un vocal d'una associació de consumidors i un vocal d'una associació d'empresaris.
 • Executiu: les resolucions arbitrals (laudes) són d'obligat compliment, de la mateixa manera que una sentència judicial.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el trÓmit?

Cal presentar el full de reclamació personalment a la Junta Arbitral de Consum de Barcelona, amb fotocòpia de tota la documentació relacionada amb el tema.

També es poden dur a terme reclamacions per internet mitjançant l'ús del formulari de la pàgina web de la Junta Arbitral de Consum de Barcelona: http://juntarbitral.bcn.cat/.

En cas de reclamacions efectuades per internet, caldrà trametre còpia de la documentació relacionada amb el tema per correu electrònic, fax, correu o personalment.

Les dades que cal adjuntar amb el full de reclamació són:

 • Nom, cognoms, adreça, codi postal, municipi i telèfon del reclamant.
 • Motiu de la reclamació.
 • Nom, adreça, codi postal, municipi i telèfon de l'empresa o professional reclamats.
 • Pretensió que es vol aconseguir.
 • Adjuntar fotocòpia de tota la documentació relacionada amb el tema.

 

On es pot fer?
Preu

  Gratuït

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  24 / 04 / 2019