Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Consulta prèvia per a la tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació

La consulta permet conèixer el règim d'intervenció que cal tramitar, llicència, comunicat, assabentat o actuació d'urgència i també aconseguir la documentació necessària per presentar la sol·licitud.

En el cas d'assabentat d'obres podeu obtenir l'admissió directament.

Cal saber que el règim d'intervenció varia en funció de l'emplaçament on es vol fer l'obra i de la classe de treballs que s'hagin de realitzar.

'Projecte cofinançat pel Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) Catalunya 2014-2020.'

Atenció

Per a poder fer la consulta és imprescindible disposar de la Referència Cadastral de l'immoble o solar. La podeu obtenir al web de la Direcció General del Cadastre.

Com tramitar

OAC
Oficina d'Atenció a les Empreses
Què podeu fer?

Únicament en el cas d'expedients d'obres relacionats amb la posada en marxa d'una activitat o la reforma d'un local comercial ja existent:

Podeu efectuar la consulta sobre el règim d'intervenció necessari per fer obres en locals o immobles dedicats a activitats comercials. En funció del resultat de la consulta:

-En cas d'assabentat d'obres, us lliuraran l'admissió directament.

-En cas de comunicat, llicència d'obra major o actuació d'urgència, obtindreu un número identificador que us caldrà en el moment de tramitar l'expedient d'obres, una guia amb tots els passos a seguir i la relació de documentació necessària que haureu d'aportar.

En el cas d'expedients d'instal·lació de radiocomunicacions caldrà efectuar la consulta, necessàriament, per mitjans telemàtics.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 • Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona, triant l'opció OBRES.
 • El dia de la cita adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció a l’Empresa i faciliteu les dades necessàries per efectuar la consulta.

I després...

Segons el règim d'intervenció, caldrà que continueu d'alguna de les maneres següents:

 • Assabentat d'obres: un cop tramitat, ja podreu començar les obres.
 • Comunicats, llicències d'obres majors o actuacions d'urgència: imprimiu i/o guardeu el resultat del tràmit efectuat (guia de tramitació) així com el Número Identificador de la Consulta, necessari per sol·licitar l'expedient d'obres que correspongui.
Qui ho pot demanar?

El titular de les obres o un representant autoritzat.

Documentació

Per efectuar la consulta caldrà proporcionar les següents dades:

 • La referència cadastral de l'immoble, en tots els casos.
 • Nom, cognoms, número del document d'identificació (NIF, NIE), telèfon mòbil i un correu electrònic de la persona que fa la consulta, en tots els casos.
 • Nom, cognoms i número del document d'identificació (NIF, NIE), del propietari de l'immoble o habitatge, en el cas que la persona que faci la consulta sigui un representant del propietari o bé un arrendatari.
 • Nom, cognoms i número del document d'identificació (NIF, NIE) del tècnic que assumeix les obres en el cas d'actuacions d'urgència.
 • El pressupost de les actuacions, en el cas de comunicats o de llicències.

Per a la resta d'expedients d'obres i radiocomunicacions (comunicats o llicències), no caldrà aportar cap documentació.

On es pot fer?
Dates

La consulta té una validesa de 6 mesos.

En el cas que es vulgui tramitar l'expedient d'obres després d'aquests 6 mesos o en el cas que s'hagi perdut el número identificador de la consulta, caldrà fer-ne una de nova.

Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  08 / 05 / 2019