Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Consulta prèvia per a la tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació

La consulta permet conèixer el règim d'intervenció que cal tramitar, llicència, comunicat, assabentat o actuació d'urgència i també aconseguir la documentació necessària per presentar la sol·licitud.

En el cas d'assabentat o d'actuació d'urgència podeu obtenir l'admissió directament.

Cal saber que el règim d'intervenció varia en funció de l'emplaçament on es vol fer l'obra i de la classe de treballs que s'hagin de realitzar.

Atenció

Per a poder fer la consulta és imprescindible disposar de la Referència Cadastral de l'immoble o solar. La podeu obtenir al web de la Direcció General del Cadastre.

Com tramitar

Què podeu fer?

Podeu consultar el règim d'intervenció que heu de tramitar, en funció de l'obra a realitzar i de l'emplaçament.

En el cas d'expedients d'instal·lació de radiocomunicacions caldrà efectuar la consulta, necessàriament, per mitjans telemàtics.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Truqueu al 010, Telèfon d'Informació i tràmits o al 807 117 700 si ho feu des de fora de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Faciliteu la referència cadastral, les dades de l'obra i la propietat de l'habitatge, edifici o solar on s'executarà l'obra.

I després...

Segons sigui el resultat caldrà:

 • En cas d'assabentat, rebreu l'admissió per correu postal a l'adreça facilitada o a l'adreça de correu electrònic.
 • En cas d'actuació d'urgència, haureu de realitzar el tràmit presencialment o bé, si voleu estalviar desplaçaments innecessaris, de manera telemàtica.
 • En cas de comunicat o llicència d'obra major, sabreu el règim d'intervenció i us donaran cita prèvia si voleu finalitzar la consulta, de manera presencial.
Tingueu a mà
 • Número de referència cadastral
 • La referència cadastral és l'identificador dels béns immobles formada per un codi de vint caràcters. Podeu trobar-la al rebut de l'IBI o la web de la Direcció General del Cadastre (www.catastro.meh.es)

Qui ho pot demanar?

El titular de les obres o un representant autoritzat.

Documentació

Per efectuar la consulta caldrà proporcionar les següents dades:

 • La referència cadastral de l'immoble, en tots els casos.
 • Nom, cognoms, número del document d'identificació (NIF, NIE), telèfon mòbil i un correu electrònic de la persona que fa la consulta, en tots els casos.
 • Nom, cognoms i número del document d'identificació (NIF, NIE), del propietari de l'immoble o habitatge, en el cas que la persona que faci la consulta sigui un representant del propietari o bé un arrendatari.
 • Nom, cognoms i número del document d'identificació (NIF, NIE) del tècnic que assumeix les obres en el cas d'actuacions d'urgència.
 • El pressupost de les actuacions, en el cas de comunicats o de llicències.
On es pot fer?
Dates

La consulta té una validesa de 6 mesos.

En el cas que es vulgui tramitar l'expedient d'obres després d'aquests 6 mesos o en el cas que s'hagi perdut el número identificador de la consulta, caldrà fer-ne una de nova.

En el cas d'obtenir una admissió per actuacions d'urgència, en un termini màxim de dos mesos a comptar des de la data que consti en el document d'admissió, caldrà iniciar la tramitació de la corresponent llicència o comunicació, segons s'escaigui, efectuant una nova consulta prèvia.

Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  24 / 04 / 2018