Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Consulta prèvia per a la tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació

La consulta permet conèixer el règim d'intervenció que cal tramitar, llicència, comunicat, assabentat o actuació d'urgència i també aconseguir la documentació necessària per presentar la sol·licitud.

En el cas d'assabentat d'obres podeu obtenir l'admissió directament.

Cal saber que el règim d'intervenció varia en funció de l'emplaçament on es vol fer l'obra i de la classe de treballs que s'hagin de realitzar.

'Projecte cofinançat pel Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) Catalunya 2014-2020.'

Atenció

Per a poder fer la consulta és imprescindible disposar de la Referència Cadastral de l'immoble o solar. La podeu obtenir al web de la Direcció General del Cadastre.

Com tramitar

Què podeu fer?

Podeu consultar el règim d'intervenció que heu de tramitar, en funció de l'obra a realitzar i de l'emplaçament.

En el cas d'expedients d'instal·lació de radiocomunicacions caldrà efectuar la consulta, necessàriament, per mitjans telemàtics.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Truqueu al 010, Telèfon d'Informació i tràmits o al 807 117 700 si ho feu des de fora de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Faciliteu la referència cadastral, les dades de l'obra i la propietat de l'habitatge, edifici o solar on s'executarà l'obra.

I després...

Segons sigui el resultat caldrà:

 • En cas d'assabentat d'obres, rebreu l'admissió per correu postal a l'adreça facilitada o a l'adreça de correu electrònic.
 • En cas de comunicat, llicència d'obra major o actuacions d'urgència sabreu el règim d'intervenció i us donaran cita prèvia si voleu finalitzar la consulta, de manera presencial.
Tingueu a mà
 • Número de referència cadastral
 • La referència cadastral és l'identificador dels béns immobles formada per un codi de vint caràcters. Podeu trobar-la al rebut de l'IBI o la web de la Direcció General del Cadastre (www.catastro.meh.es)

Qui ho pot demanar?

El titular de les obres o un representant autoritzat.

Documentació

Per efectuar la consulta caldrà proporcionar les següents dades:

 • La referència cadastral de l'immoble, en tots els casos.
 • Nom, cognoms, número del document d'identificació (NIF, NIE), telèfon mòbil i un correu electrònic de la persona que fa la consulta, en tots els casos.
 • Nom, cognoms i número del document d'identificació (NIF, NIE), del propietari de l'immoble o habitatge, en el cas que la persona que faci la consulta sigui un representant del propietari o bé un arrendatari.
 • Nom, cognoms i número del document d'identificació (NIF, NIE) del tècnic que assumeix les obres en el cas d'actuacions d'urgència.
 • El pressupost de les actuacions, en el cas de comunicats o de llicències.
On es pot fer?
Dates

La consulta té una validesa de 6 mesos.

En el cas que es vulgui tramitar l'expedient d'obres després d'aquests 6 mesos o en el cas que s'hagi perdut el número identificador de la consulta, caldrà fer-ne una de nova.

Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  24 / 04 / 2019