Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Permís per instal·lar banderoles a la via pública

El tràmit permet demanar a l'Ajuntament de Barcelona permís per instal·lar banderoles a la via pública,  per a promocionar prioritàriament esdeveniments, actes o activitats i serveis que tenen lloc al municipi de Barcelona i que es consideren d'interès per a la ciutat i per a la ciutadania.

Cal saber que:

1. Es poden sol·licitar un màxim de 300 banderoles (reserva de 150 fanals) i un mínim de 200 banderoles (reserva de 100 fanals).

2. No s'autoritzen banderoles per a:

 • Actes esportius d'una determinada marca o entitat informant, per exemple, del calendari de l'equip a la lliga.
 • Campanyes convencionals de marques comercials que anunciïn productes o serveis comercials.
 • Campanyes electorals o de propaganda política o religiosa que no compleixin els criteris establerts i estiguin fora del que estableix la llei electoral vigent.

Per a més informació:

 • Podeu consultar el Decret d’Alcaldia pel qual s’estableixen els criteris per a la col·locació de banderoles a la via pública accedint a aquest enllaç.
 • Podeu consultar la Guia per al Disseny de les Banderoles accedint a aquest enllaç.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al Mòbil
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: empleneu el formulari per generar la sol·licitud i presentar-la al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

Cada permís correspon a una única sol·licitud, per tant, si voleu demanar permisos per a diferents esdeveniments haureu de repetir la tramitació.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Abans d’iniciar el tràmit, haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre ordinador l'imprès de Sol·licitud per a instal·lar banderoles  (disponible per a versions Acrobat Reader 7 o superiors), que haureu d’adjuntar al formulari com a part de la documentació de la vostra sol·licitud.

El formulari us demana que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la relació de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

 2. Annexeu els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I després...

 • La Comissió de Mitjans Exteriors estudia la sol·licitud i la proposta d'atorgament del permís. S'accepta o es denega la petició en funció de l'espai disponible i de l'acompliment dels criteris establerts i de les prioritats de ciutat. La Comissió es reserva el dret de sol·licitar informació addicional de la campanya, així com a sol·licitar els canvis o les modificacions necessàries en la creativitat o imatge.
 • En el cas que hi hagi proposta d'atorgament, l'Ajuntament contactarà per correu electrònic amb el sol·licitant per requerir-li que presenti la imatge definitiva de les banderoles. Un cop presentada i validada la imatge es concedirà el permís per instal·lar les banderoles.
 • Les banderoles les col·loca i les retira el titular de l'autorització, en els llocs autoritzats, i en els terminis establerts al permís.  
Qui ho pot demanar?

L'entitat que desitgi instal·lar banderoles.

Documentació

Per efectuar la sol·licitud només cal presentar:

Per finalitzar la tramitació i abans de la concessió del permís haureu de presentar:

 • La imatge definitiva de les banderoles (arxiu JPG o PDF en baixa resolució, pes màxim 1Mb).
Dates

La sol·licitud de permís es presenta amb una antelació mínima de dos mesos a la data d'instal·lació de les banderoles.

La imatge definitiva de les banderoles s’haurà de presentar a requeriment de l'Ajuntament i amb una antelació mínima de 20 dies abans de la data d’instal·lació.

Per a actes d'un dia o de cap de setmana, els permisos s'atorguen per a dues setmanes com a màxim.

Per a actes superiors a una setmana, els permisos s'atorguen per a 30 dies com a màxim.

No s'accepten pròrrogues i un mateix espectacle, festival o campanya no pot anunciar-se més d'un cop.

Les banderoles seran retirades dins el termini dels dos dies següents a la finalització de l'autorització.

Preu

  Tràmit gratuït.

  Cal tenir en compte que:

  • El titular de l'autorització és responsable de reparar els desperfectes causats a la via pública o als elements estructurals o a qualsevol altres i d'indemnitzar els danys i perjudicis que es puguin produir durant el període que les banderoles siguin col·locades, així com durant la instal·lació o retirada d'aquestes.
  • Els reversos de les banderoles (cares B) queden reservats per a les campanyes de l’Ajuntament de Barcelona i altres accions municipals. La Comissió de Mitjans Exteriors assignarà aquestes cares B i les farà arribar a l’impressor. 
Organisme responsable
Darrera actualització  09 / 05 / 2019