Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Tramitació de permisos d'activitats per a instal·lacions de radiocomunicació

El règim d'intervenció ambiental de les instal·lacions de radiocomunicació que cal tramitar davant l'administració municipal és el següent:

La tramitació dels comunicats d'activitat únicament és necessari en les instal·lacions de radiocomunicació de tipus A, D E i F, i sempre se sol·licita amb posterioritat a la tramitació del preceptiu permís d'obres (comunicat o llicència).

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu tramitar el comunicat per a instal·lacions de radiocomunicació dels tipus A, D, E o F.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 • Per tramitar el permís d'activitat és necessari concertar cita prèvia, preferentment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del districte on es pensa col·locar la instal·lació de radiocomunicació, accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.
 • El dia de la cita, adreceu-vos a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i proporcioneu les dades i la documentació necessària per fer la tramitació.

I després...

 • L'OAC tramitarà al moment el comunicat i generarà l'autoliquidació de la taxa i de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).
 • Feu el pagament de l'autoliquidació de la taxa i de l'impost a qualsevol oficina bancària col·laborador. No cal retornar cap resguard d'aquests pagaments a l'Ajuntament.
Qui ho pot demanar?
 • Qualsevol persona que vulgui col·locar o modificar una instal·lació de radiocomunicació de tipus A, D, E o F.
 • Un representant autoritzat.
Documentació
On es pot fer?
Dates

Presentació del comunicat:

 • La comunicació s'ha de fer una vegada l'activitat o instal·lació estigui en disposició d'iniciar-se o de posar-se en funcionament de forma efectiva (obres i instal·lacions finalitzades).

Inici de l'activitat o instal·lació:

 • Amb caràcter general, l'exercici de l'activitat o l'ús de les instal·lacions pot iniciar-se el dia següent de la presentació o aportació de la documentació complerta i amb el pagament de la taxa efectuat.
Preu
  • Taxa de sol·licitud del comunicat: 227 euros.
  • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 3,35% del cost de les obres o instal·lacions.
Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  03 / 04 / 2019