Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Autoliquidaciˇ de la taxa per l'aprofitament del domini p˙blic municipal mitjanšant caixers automÓtics d'entitats financeres a la via p˙blica

El tràmit permet efectuar l'autoliquidació de la taxa fixa per l'ús especial de la via pública. L'han de pagar cada any les entitats financeres per tenir caixers automàtics oberts a la via pública a menys de 80 cm de línia de façana.

Haurà de tenir en compte que:

 • Cal fer una autoliquidació per cada caixer situat en un número de carrer, és a dir, si en el mateix número de carrer hi ha més d'un caixer s'ha de fer una única autoliquidació indicant el nombre de caixers.
 • Si els caixers estan situats en el mateix carrer però en números diferents, s'ha de fer una autoliquidació pels caixers situats en cada número del carrer.

Com tramitar

Internet
Punts d'Autoservei
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit en el quiosc: omplir el formulari per generar l'autoliquidació calculada de la taxa i pagar-la. Si ho preferiu, un cop emplenada i calculada l'autoliquidació, podeu imprimir-la i continuar el tràmit efectuant el pagament en una entitat bancària.

Quan l'inici de l'aprofitament especial es produeixi amb posterioritat a la finalització del període d'autoliquidació anual, caldrà contactar amb el Servei d'Inspecció de la hisenda municipal per demanar que li practiquin l'autoliquidació.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

1. Adreceu-vos a Punt-BCN, quiosc de tràmits i serveis.

2. Seleccioneu el mitjà d'identificació.

3. Seleccioneu el tipus d'autoliquidació que es vol realitzar: taxes d'ús de domini públic.

4. Seleccioneu l'opció desitjada per realitzar el pagament.

    -Pagament amb targeta bancària en el quiosc de tràmits

    -Impressió de l'autoquidació per al seu pagament posterior en entitat bancària

I desprÚs...

Segons l'opció que trieu, haureu de continuar el tràmit d'alguna de les maneres següents:

 • Si pagueu a través del quiosc, imprimiu el justificant de pagament i haureu finalitzat el tràmit.
 • Si preferiu anar a pagar a una entitat bancària, imprimiu l'autoliquidació generada. Un cop pagada haureu finalitzat el tràmit, sense que calgui efectuar cap acció posterior.
Qui ho pot demanar?
 • La persona representant de l'entitat financera obligada al pagament de la taxa.
Documentaciˇ
 • Per efectuar la tramitació és necessari disposar de document d'identificació original: DNI, NIE, passaport... o bé de clauer amb certificat digital IdCat.
On es pot fer?

Dates
 • La taxa es merita el dia 1 de gener de cada any i el període impositiu comprèn l'any natural.
 • Període d'autoliquidació: de l'1 al 30 de juny, ambdós inclosos.
 • En el supòsit que l'inici de l'aprofitament especial es produeixi amb posterioritat a la finalització del període d'autoliquidació anual, s'haurà de presentar, en el termini de 30 dies hàbils comptadors des de l'inici de l'aprofitament, una autoliquidació pel període comprés entre la data d'inici i el 31 de desembre.
Preu

  L'import de la taxa es calcula en funciˇ del nombre de caixers i per la categoria del carrer on estan situats:

  • Categoria del carrer A: 855,00 euros unitat
  • Categoria del carrer B: 513,00 euros unitat
  • Categoria del carrer C: 299,00 euros unitat
  • Categoria del carrer D: 213,00 euros unitat
  • Categories de carrers E, F i I : 171,00 euros unitat

  Quan la instalĚlaciˇ del caixer Ús posterior al dia 1 de gener, el pagament s'ajusta als dies que falten per acabar l'any natural.

  Quan es retira el caixer, la quota es prorrateja d'acord amb els dies efectius de la instalĚlaciˇ.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  27 / 03 / 2019