Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Homologaciˇ d'entitats organitzadores d'activitats esportives per infants i joves fora de l'horari escolar

Tràmit que han de fer les organitzacions i entitats de l'àmbit del lleure, l'esport o l'educació que organitzen activitats esportives fora de l'horari escolar per a infants i joves entre 3 i 25 anys, que vulguin demanar l'homologació per al reconeixement qualitatiu de les seves entitats per aquestes activitats esportives i per a la participació en la gestió dels ajuts destinats a la pràctica de l'esport.

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu presentar la solĚlicitud a qualsevol registre municipal i aportar la documentacݡ requerida mitjanšant el web Pla Esport Escolar.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Pas 1: Adreceu-vos al registre de qualsevol oficina d'atenció ciutadana o de l'Institut Barcelona Esports per presentar la sol·licitud. Podeu descarregar-vos la sol·licitud aquí.

Pas 2: Accediu al web del Pla d'Esport Escolar, empleneu el formulari d'homologació i adjunteu la documentació necessària.

Qui ho pot demanar?

Les entitats que vulguin solĚlicitar l'homologaciˇ han de ser:

 • De l'Ómbit del lleure, l'esport i/o l'educaciˇ
 • Amb principis basats en els valors positius del pluralisme i la coeducaciˇ i el respecte per a qualsevol creenša.
 • Coneixedores de l'entorn social i comunitari referent per als infants participants.
 • Expertes en l'organitzaciˇ d'activitats i en el desplegament de metodologies pr˛pies de l'educaciˇ esportiva i en el lleure o bÚ amb capacitat per cedir la seva gestiˇ a organitzacions especialitzades, reconegudes i solvents.
Documentaciˇ

Documentació tècnica a adjuntar al formulari d'homologació:

 • Titulació de la direcció pedagògica de les activitats amb la titulació mínima requerida per la Llei d'Exercici de Professions de l'Esport.
 • Projecte esportiu educatiu, on es reflecteixin les característiques principals de l'entitat i el seu ideari.
 • Un exemple de programació anual per cada tipus d'activitat, d'acord amb les pautes recomanades per l'IBE (Institut Barcelona Esports).
 • Dades de participants i monitoratge responsable que acreditin el compliment de les ratios que s'explicitin a la convocatòria d'homologació.
 • Número de pòlissa i rebut de les assegurances de responsabilitat civil i d'accidents o, en el seu cas, autorització per a la consulta de cobertures.

Documentació administrativa que caldrà presentar a les oficines d'atenció ciutadana o a l'IBE:

 • NIF o DNI del representat de l'entitat
 • CIF de l'entitat
 • Estatuts i/o acta de constitució de l'entitat
 • Inscripció al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat
 • Declaració responsable de vigència de la documentació, en cas que l'Ajuntament ja disposi de tots aquest documents
 • Acord de cessió de la gestió entre l'entitat organitzadora i l'entitat gestora de les activitats esportives, si és el cas
 • Full de domiciliació bancària.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i a amb la Seguretat Social o autorització a l'IBE per treure els certificats
On es pot fer?
Dates

La sol·licitud es pot presentar en qualsevol moment. Segons la data de presentació, l'homologació tindrà efectes per a la convocatòria d'activitats esportives del curs 2018-19

 • Termini de presentació de sol·licituds i de la documentació necessària per a homologació d'activitats esportives del curs: 2017-18: fins el 28 d'abril
 • Publicació de la resolució d'aprovació del reconeixement de les entitats homologades al BOPB:1 d'agost de 2017.
Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  01 / 08 / 2017