Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Instal·lacions de radiocomunicació: consulta prèvia per tramitar comunicats d'activitats

Les instal·lacions de radiocomunicació ubicades al municipi de Barcelona necessiten autorització quan generin o rebin camps electromagnètics compresos en un interval de freqüències de 10 MHz a 300 GHz.

El tràmit permet conèixer, i obtenir la documentació necessària per tramitar el comunicat d'activitats, que caldrà demanar un cop finalitzades les obres (Annex III.3 o Annex III.2).

Cal tenir en compte que els permisos que haureu de tramitar, varien en funció de:

 1. la tipologia de la obra: nova instal·lació, modificació o supressió de la instal·lació existent.
 2. la classificació de la instal·lació de radiocomunicació: tipus A, B, C, D, E, F o G.
 3. els metres quadrats que ocupa la instal·lació de radiocomunicació.
 4. la catalogació de l'edifici on es situarà la instal·lació de radiocomunicació.
 5. l'impacte visual de la instal·lació de radiocomunicació.

Si necessiteu consultar els permisos d'obres per a les instal·lacions de ràdiocomunicació podeu fer-ho accedint al tràmit Consulta prèvia per a la tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu conèixer el tipus d'autorització i obtenir una relació de la documentació que us caldrà aportar per tramitar els comunicats d'activitats necessaris per instal·lacions de radiocomunicació.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 • Per fer la consulta necessària per tramitar els comunicats d'activitats, cal adreçar-se, amb cita prèvia, a la Direcció d'Actuació Urbanística.
 • Per concertar la cita haureu de enviar un mail a l'adreça electrònica oantenas@bcn.cat o trucar al telèfon específic 932 914 558.

I després...

En funció del resultat de la consulta efectuada per a tramitar els comunicats d'activitats obtindreu la relació de documentació necessària que haureu d'aportar per fer la tramitació (Annex III.2 o Annex III.3).

Qui ho pot demanar?

El titular de les obres o un representant autoritzat.

Documentació

Per consultar el tipus de permís caldrà aportar:

 • Nom, cognoms i número del document d'identificació (NIF, NIE) del propietari de l'immoble o habitatge, en el cas que la persona que faci la consulta sigui un representant del propietari o bé un arrendatari.
 • Dades del titular de la instal·lació: nom de l'empresa o nom i cognoms i número del document d'identificació (NIF, NIE).
 • Breu descripció de les obres de condicionament de la instal·lació de radiocomunicació, fent èmfasi si es tracta d'una modificació o una nova instal·lació.
On es pot fer?
Dates

El resultat de la consulta per a tramitar els comunicats d'activitats no caduca.

Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  03 / 04 / 2019