Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions per al desenvolupament del pla d'acciˇ del programa Barcelona Escoles + Sostenibles

Concessió d'ajuts a centres educatius del terme municipal de Barcelona, de totes les etapes i nivells, per a la realització de projectes d'educació per la sostenibilitat, en dues modalitats: projectes anuals i projectes triennals, en el marc del programa Barcelona Escoles + Sostenibles.

Les finalitats d'aquest programa són:

 • Enfortir l'educació ambiental donant impuls i suport a les comunitats educatives que es plantegen introduir millores ambientals en els centres educatius.
 • Promocionar que els centres educatius participin en la millora del seu entorn més proper i de la ciutat, en la mesura de les seves possibilitats.
 • Consolidar els projectes d'educació ambiental que els centres estan portant a terme.

Només es subvencionarà un projecte per centre.

Com tramitar

Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari, annexar la sol·licitud i el projecte del centre i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Abans d'iniciar el tràmit, haureu de descarregar, imprimir, emplenar, escanejar i guardar al vostre ordinador el document de sol·licitud del tràmit (disponible per a versions Acrobat Reader 7 o superiors) i el projecte del centre, en format pdf, que haureu d'adjuntar al formulari de sol·licitud.

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu els arxius del document de solicitud del tràmit i del projecte del centre.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu-ne les dades i signeu el formulari per presentar-lo al registre telemàtic.

Qui ho pot demanar?

Centres educatius de la ciutat de Barcelona que s'hagin adherit al programa Barcelona Escoles+Sostenibles, abans Agenda 21 Escolar.

En la modalitat de projectes triennals, a mÚs, cal que portin realitzats un mÝnim de 5 projectes anuals en el programa de l'Agenda 21 Escolar o vulguin renovar un projecte triennal.

Documentaciˇ
 • Sol·licitud
 • Projecte del centre (podeu consultar un model de projecte en el web de Sostenibilitat)

Es requerirà als centres educatius a qui se'ls hagi concedit la subvenció provisional per presentar documentació, només en cas que no hagin presentat fotocòpies compulsades en els darrers cinc anys dels documents seguents:

 • Fotocòpia compulsada del CIF del centre i de la resolució d'autorització per la seva obertura.
 • Fotocòpia compulsada del DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud i/o representant del sol·licitant
 • Fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la capacitat legal del representant de l'entitat
 • Certificat de dades bancàries en cas de modificació de les fetes constar a la sol·licitud

Els centres depenents del Consorci d'Educació de Barcelona i de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) no hauran de presentar la documentació

Dates

Any 2016:

 • Publicació de la convocatòria al BOPB: 13 de juny
 • Presentació de sol·licituds: del 13 de juny a l'11 de juliol 2016, ambdós inclosos
Preu

  Any 2016:

  Quanties màximes:

  Modalitat anual: 400 euros

  Modalitat triennal: 1200 euros

Organisme responsable