Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Detall del rebut domiciliat de tributs i preus públics municipals

Amb l’entrada en vigor de la normativa europea SEPA (Zona Única de Pagaments per a l’Euro) el dia 1 de febrer de 2014, la informació que envien les entitats bancàries als seus clients en relació als rebuts domiciliats s’ha reduït considerablement.

Aquest tràmit permet obtenir informació sobre les dades bàsiques del càlcul de la quota dels tributs i preus públics següents:

 • Impost sobre béns immobles (IBI)
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 • Preu públic de recollida de residus (SL)
 • Taxa per la utilització del domini públic - guals (GL)
 • Taxa per la utilització del domini públic - terrasses (VP)

Cal tenir en compte que per poder efectuar la tramitació és necessari tenir domiciliat el rebut del tribut o preu públic que es consulti.

Com tramitar

Sense certificat digital
Quč podeu fer?

Podeu finalitzar el trāmit per internet: empleneu el formulari per generar el document informatiu.

Quč necessiteu saber?
Com es fa el trāmit?
 1. Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

 2. Imprimiu el document resultant (arxiu en format PFD), o deseu-lo en el vostre ordinador.

I després...

 • Un cop imprčs o desat el document podreu veure les dades bāsiques del cālcul de la quota.
 • No és necessari efectuar cap altra acciķ posterior.

Tingueu a mā
 • IAE - Expedient Hisenda
 • Aquesta informaciķ la trobareu en el document que ha emčs l'entitat bancāria com a comprovant de l'anotaciķ del cārrec al vostre compte.

 • Taxa per l'ús del domini públic (terrassa)
 • Aquesta informaciķ la trobareu en el document que ha emčs l'entitat bancāria com a comprovant de l'anotaciķ del cārrec al vostre compte.

 • Preu públic residus - Expedient Ajuntament
 • Aquesta informaciķ la trobareu en el document que ha emčs l'entitat bancāria com a comprovant de l'anotaciķ del cārrec al vostre compte.

 • Taxa per l'ús del domini públic (guals) - Referčncia
 • Aquesta informaciķ la trobareu en el document que ha emčs l'entitat bancāria com a comprovant de l'anotaciķ del cārrec al vostre compte.

 • Impost sobre vehicles de tracciķ mecānica
 • Matrícula del vehicle.

 • IBI - Número fix de l'immoble
 • Aquesta informaciķ la trobareu en el document que ha emčs l'entitat bancāria com a comprovant de l'anotaciķ del cārrec al vostre compte.

Qui ho pot demanar?
 • La persona titular del rebut, o el seu representant (el el cas de persones jurídiques).
 • Els professionals que representen els obligats al pagament i les persones jurídiques han de fer el tràmit, necessàriament, per mitjans telemàtics.
Documentaciķ
 • No cal aportar cap documentació.
Dates
 • Es pot obtenir el document de dos exercicis: de l'any de cobrament del rebut (any en curs) i de l'any immediatament anterior.
Preu
  • Tràmit gratuït.
Organisme responsable
Trāmits relacionats
Darrera actualitzaciķ  03 / 07 / 2017