Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Detall del rebut domiciliat de tributs i preus públics municipals

Amb l’entrada en vigor de la normativa europea SEPA (Zona Única de Pagaments per a l’Euro) el dia 1 de febrer de 2014, la informació que envien les entitats bancàries als seus clients en relació als rebuts domiciliats s’ha reduït considerablement.

Aquest tràmit permet obtenir informació sobre les dades bàsiques del càlcul de la quota dels tributs i preus públics següents:

 • Impost sobre béns immobles (IBI)
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 • Preu públic de recollida de residus (SL)
 • Taxa per la utilització del domini públic - guals (GL)
 • Taxa per la utilització del domini públic - terrasses (VP)

Cal tenir en compte que per poder efectuar la tramitació és necessari tenir domiciliat el rebut del tribut o preu públic que es consulti.

Com tramitar

Què podeu fer?

Podeu demanar que us facin arribar informació sobre rebuts domiciliats de tributs i preus públics municipals.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 • Truqueu al 010, Telèfon d'Informació i Tràmits o al 931 537 010, si ho feu al des de fora de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i proporcioneu les dades necessaries a l'informador.

 

I després...

 • En un termini màxim de 7 dies l'Ajuntament us farà arribar, per correu postal, la informació sol·licitada.
Tingueu a mà
 • IAE - Expedient Hisenda
 • Aquesta informació la trobareu en el document que ha emès l'entitat bancària com a comprovant de l'anotació del càrrec al vostre compte.

 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 • Matrícula del vehicle.

 • Preu públic residus - Expedient Ajuntament
 • Aquesta informació la trobareu en el document que ha emès l'entitat bancària com a comprovant de l'anotació del càrrec al vostre compte.

 • Taxa per l'ús del domini públic (guals) - Referència
 • Aquesta informació la trobareu en el document que ha emès l'entitat bancària com a comprovant de l'anotació del càrrec al vostre compte.

 • Taxa per l'ús del domini públic (terrasses)
 • Aquesta informació la trobareu en el document que ha emès l'entitat bancària com a comprovant de l'anotació del càrrec al vostre compte.

 • IBI - Número fix de l'immoble
 • Aquesta informació la trobareu en el document que ha emès l'entitat bancària com a comprovant de l'anotació del càrrec al vostre compte.

Qui ho pot demanar?
 • El titular del rebut domiciliat.
 • Els professionals que representen els obligats al pagament i les persones jurídiques han de fer el tràmit, necessàriament, per mitjans telemàtics.
Documentació
 • No cal aportar cap documentació.
On es pot fer?
Dates
 • Es pot obtenir el detall des de l'any 2014 fins l'actual.
Preu
  • Tràmit gratuït.
Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  27 / 03 / 2019