Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Acreditació de la representació a requeriment de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb al·legacions o recursos contra multes

El tràmit permet confirmar la voluntat de ser representat per una persona física o jurídica en relació al requeriment rebut de l'Institut Municipal, d'Hisenda, per haver presentat una al·legació o un recurs en nom seu, reclamant contra una sanció.

L'acreditació es fa per a un expedient i/o sanció concreta.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al Mòbil
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari de sol·licitud i presentar-ho al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari.

 2. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

 3. Imprimiu el justificant del tràmit realitzat o bé deseu l'arxiu en el vostre ordinador.

I després...

 • Confirmareu l'acreditació de la representació, per a aquell expedient concret, sense que calgui efectuar cap altre tràmit més.
 • Posteriorment, rebreu la resposta a la vostra al·legació o recurs per correu postal.
Tingueu a mà
 • Requeriment enviat per l'Institut Municipal d'Hisenda
 • Caldrà fer constar, obligatòriament, dins l'apartat "Exposició de fets i raons" el número d'expedient o bé el número de registre que consti en el requeriment.

Qui ho pot demanar?
 • La persona a qui va adreçat el requeriment.
 • Les persones jurídiques hauran de realitzar el tràmit, necessàriament, de forma telemàtica.
Documentació
 • No és necessari aportar cap documentació.
Dates
 • Cal realitzar l'acreditació en un termini de deu dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la notificació del requeriment.
 • Cas de no fer-ho, el recurs es tindrà per no presentat i es procedirà a l'arxiu. Si hi ha sancions pendents de cobrament, es continuarà amb les actuacions del procediment de constrenyiment per a la seva execució.
Preu
  • Gratuït.
Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  08 / 05 / 2019