Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Al·legacions o recursos en relació amb multes de convivència imposades per l'Ajuntament de Barcelona

El tràmit permet presentar un recurs o al·legació a una multa imposada per l'Ajuntament de Barcelona, per una infracció de civisme (Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona), dins del període voluntari de pagament.

Atenció

Una vegada la multa està pagada no es podran formular al·legacions.

Per presentar al·legacions o recursos contra multes municipals per infraccions de trànsit cal seguir el procediment que s'indica en el tràmit Al·legacions o recursos a multes de trànsit imposades per l'Ajuntament de Barcelona.

Per presentar al·legacions o recursos contra multes per infraccions d'ordenances municipals que no tinguin a veure amb trànsit o amb convivència cal seguir el procediment que s'indica en el tràmit Al·legacions o recursos a multes municipals que no tinguin a veure amb trànsit ni amb convivència.

Per realitzar aquest tràmit amb certificat digital és necessari complir amb els següents requisits. 

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu efectuar un recurs o formular al·legacions contra una multa per infracció de l'Ordenança de Civisme imposada per l'Ajuntament, tant en període voluntari de pagament com en executiu .

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 • Per a realitzar la tramitació serà necessari concertar cita prèvia accedint al trámit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona

  Adreceu-vos a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana i recolliu el full de sol·licitud. Si preferiu estalviar-vos desplaçaments podeu obtenir l'imprès accedint a aquest enllaç.

 • Empleneu la sol·licitud i signeu-la.

  Cal que en la sol·licitud es faci constar necessàriament el número de denúncia o el número d'expedient contra el que vol al·legar o recórrer.

 • El dia de la cita presenteu la sol·licitud, acompanyada per la documentació necesaria, a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana.

  Si preferiu estalviar-vos desplaçaments innecessaris podeu fer l'enviament per correu postal, preferentment certificat, a l'Institut Municipal d'Hisenda.

I després...

 • Posteriorment, rebreu la resposta a la vostra al·legació o recurs per correu postal.

Qui ho pot demanar?

La persona denunciada o el seu representant degudament autoritzat.

Cal tenir en compte que els professionals que representin els obligats al pagament i les persones jurídiques hauran de realitzar el tràmit, necessàriament per mitjans telemàtics.

Documentació

Per fer el tràmit podeu aportar fotocòpies dels documents que justifiquin la vostra petició.

On es pot fer?
Dates

Es pot presentar l'al·legació o recurs dins dels terminis que s'indiquen en la notificació o en la normativa aplicable.

Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  15 / 02 / 2019