Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Premi 25 de novembre - Dia internacional per l'eliminaciˇ de la violŔncia vers les dones

L'Ajuntament de Barcelona, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, en el marc de l'Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones, convoca aquest premi per reconèixer a les persones, col·lectius, institucions, grups o entitats que aposten per treballar per una ciutat lliure de violència, on predominin formes de convivència plurals i solidàries.

Es podran presentar projectes que tinguin com a finalitat dur a terme accions de recerca, creació, visibilització, conscienciació, rebuig ciutadà col·lectiu de les diferents formes de violència masclista que viuen infants i adolescents implementades per actors, sectors socials i cívics, associacions, grups de fet o entitats de qualsevol índole.

Els projectes han de tenir les característiques següents:

 • Ser projectes inèdits o estar a l'inici de la seva implementació, però en cap cas no poden ser projectes acabats.
 • Comptar amb la participació (veu, perspectiva, visions i accions) d’infants i adolescents durant la realització del projecte, tenint en compte, així mateix, la diversitat per raó d’origen nacional o ètnic, la classe social, les creences i les religions, etc.
 • Abordar la sensibilització i la conscienciació contra la violència masclista en infants i adolescents mitjançant projectes per prevenir-la i eliminar-la.
 • Fer recerques sobre qualsevol àmbit i tipus de les violències masclistes i la seva relació, l’impacte, la recuperació i l’abordatge en infants i adolescents.
 • Materialitzar-se en accions concretes.
 • Els projectes han d'estar redactats amb un llenguatge inclusiu des de la perspectiva de gènere; en el cos del projecte, hi ha de constar el compromís que, si és el projecte premiat, tota la comunicació, les imatges i el llenguatge que s'utilitzin per implementar-lo, difondre'l, etcètera, siguin inclusius des de la perspectiva de gènere.

Pel que fa a l'àmbit territorial, els projectes:

 • S'han de dur a terme a la ciutat de Barcelona i
 • han de ser d'aplicació pràctica a escala de districte o de ciutat.

Com tramitar

Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar els documents de sol·licitud, emplenar-los, annexar-los i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

També podreu adjuntar documentació complementària i altra documentació que us puguin requerir durant el procediment d’atorgament del premi. 

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

Abans de fer la sol·licitud haureu de descarregar-vos els documents que trobareu en l’apartat Documentació d’aquest tràmit.

 1. Seleccioneu una opció:

  Sol·licitud de subvenció: us permetrà tramitar la sol·licitud dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

  Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetrà annexar documentació que complementi una sol·licitud ja presentada per registre telemàtic

 2. Empleneu el formulari.

 3. Adjunteu els arxius dels documents de la sol·licitud.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador.
 • Un cop presentada la sol·licitud i els documents necessaris, es comprovarà que s'ajusten als requisits respecte la persona sol·licitant i al projecte presentat.
 • El jurat, designat per l'Ajuntament de Barcelona, té la potestat de no acceptar els projectes que no s'atenen a les bases.
 • El dictamen del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer, en el decurs d'un acte públic. La data, lloc i l'hora s'anunciaran oportunament i es podran consultar al web: www.bcn.cat/dones.
Qui ho pot demanar?

Poden presentar un projecte les persones físiques, els grups, les associacions o altres entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Barcelona.

Les persones físiques han d’estar empadronades a Barcelona.

En el cas de les associacions o entitats hauran de tenir la seu a la ciutat de Barcelona. 

En el cas de grups que no estiguin formalitzats jurídicament i que estiguin integrats només per persones físiques, la persona representant del grup haurà d'estar empadronada a Barcelona.

Documentaciˇ

Per fer la sol·licitud caldrà presentar els següents documents, degudament emplenats i signats:

El projecte, el pressupost i la fitxa resum s'han de presentar en paper i en suport digital.

Dates

Any 2018:

 • Publicació de les bases generals i la convocatòria: BOPB de 26 de juliol de 2018.
 • Presentació de sol·licituds: del 27 de juliol al 19 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.
 • Acte de lliurament dels Premis: tindrà lloc en una data propera al dia 25 de novembre. La data, hora i lloc s’anunciaran oportunament i es podran consultar al web www.bcn.cat/dones.
 • Publicació de l'atorgament al premi: BOPB de 31 de desembre de 2018.
 • Preu

   El Premi estableix una sola categoria de projecte i un premi amb la dotació següent:

   • Premi Jurat al millor projecte, dotat amb 15.000 euros.
  Organisme responsable
  Darrera actualitzaciˇ  09 / 05 / 2019