Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Alta de conductors en el Registre de Vehicles de la Direcciˇ General de TrÓnsit

El tràmit permet, al titular d'un vehicle, comunicar al Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit el conductor que, d'una manera habitual, fa ús del mateix. Per procedir a la inscripció, la persona física que sigui conductor habitual haurà d'haver consentit de manera fefaent.

Aquesta comunicació no és obligatòria però té l'avantatge que el titular no haurà d'identificar el conductor quan es cometi una infracció amb vehicle ja que les responsabilitats i obligacions que la llei atribueix al titular es traslladen automàticament al conductor habitual.

Cal tenir en compte que, en el cas de titulars de vehicles en règim d'arrendament a llarg termini, és obligatori comunicar l'arrendatari a l'esmentat Registre.

S'entendrà que un vehicle està cedit en règim d'arrendament a llarg termini quan roman arrendat a la mateixa persona física o jurídica per temps superior a tres mesos dins d'un període de dotze mesos consecutius. S'exclou del concepte d'arrendament a llarg termini l'arrendament financer o lísing.

Com tramitar

Tramitaciˇ
QuŔ podeu fer?

Podeu comunicar, al Registre de Vehicles de la DGT, el conductor habitual d'un vehicle o el titular d'un vehicle en rŔgim d'arrendament a llarg termini.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Les comunicacions de dades es faran de manera telemàtica a través del web de la Direcció General de Trànsit www.dgt.es

No obstant, quan el titular del vehicle o l'arrendatari a llarg termini sigui una persona física, podrà efectuar la comunicació mitjançant escrit adreçat a la DGT, que haurà de presentar en qualsevol dels registres de la Prefectura Provincial de Trànsit.

Cal tenir en compte que, si es vol comunicar un arrendatari a llarg termini, amb caràcter previ a la seva inscripció en el Registre de vehicles serà necessari assignar-li una adreça electrònica vial (excepte que l'arrendatari sigui persona física, ja que en aquest cas l'assignació d'adreça electrònica vial té caràcter voluntari).

Qui ho pot demanar?

La comunicaciˇ del conductor habitual es pot efectuar indistintament pel titular del vehicle o per l'arrendatari a llarg termini.

La comunicaciˇ de l'arrendatari a llarg termini nomÚs la pot efectuar el titular del vehicle.

Documentaciˇ

No cal aportar documentació, però cal proporcionar les següents dades:

  • Nom i cognoms o bé denominació social
  • NIF o NIE
  • Domicili o adreça electrònica vial
  • Data i hora d'efecte de l'alta
On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
  • Administraciˇ General de l'Estat