Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Alta de conductors en el Registre de Vehicles de la Direcciˇ General de TrÓnsit

El tràmit permet, al titular d'un vehicle, comunicar al Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit el conductor que, d'una manera habitual, fa ús del mateix. Per procedir a la inscripció, la persona física que sigui conductor habitual haurà d'haver consentit de manera fefaent.

Aquesta comunicació no és obligatòria però té l'avantatge que el titular no haurà d'identificar el conductor quan es cometi una infracció amb el vehicle, ja que les responsabilitats i obligacions que la llei atribueix al titular es traslladen automàticament al conductor habitual.

Cal tenir en compte que, en el cas de titulars de vehicles en règim d'arrendament a llarg termini, és obligatori comunicar l'arrendatari a l'esmentat Registre.

S'entendrà que un vehicle està cedit en règim d'arrendament a llarg termini quan roman arrendat a la mateixa persona física o jurídica per temps superior a tres mesos dins d'un període de dotze mesos consecutius. S'exclou del concepte d'arrendament a llarg termini l'arrendament financer o lísing.

Com tramitar

Tramitaciˇ
QuŔ podeu fer?

Podeu comunicar, al Registre de Vehicles de la DGT, el conductor habitual d'un vehicle o el titular d'un vehicle en rŔgim d'arrendament a llarg termini.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per Internet, amb certificat digital DNI electrònic o Cl@ve:

Les comunicacions de dades s'efectuaran de manera telemàtica a través del web de la Direcció General de Trànsit www.dgt.es

Presencialment:

En qualsevol Prefectura Provincial de Trànsit. En aquest cas, necessita sol·licitar cita prèvia per internet o trucant al 060. 

Cal tenir en compte que, si es vol comunicar un arrendatari a llarg termini, amb caràcter previ a la seva inscripció en el Registre de Vehicles serà necessari assignar-li una adreça electrònica vial (excepte que l'arrendatari sigui persona física, ja que en aquest cas l'assignació d'adreça electrònica vial té caràcter voluntari).

Qui ho pot demanar?

La documentació la pot presentar el mateix interessat o qualsevol persona en el seu nom sempre que aporti el seu document d'identificació oficial i autorització de l'interessat per realitzar el tràmit, on expressi el seu caràcter gratuït.

Documentaciˇ

Si ho gestiona a través d'Internet:

No és necessari aportar documentació, però haurà de proporcionar les següents dades:

  • Nom i cognoms, o bé denominació social
  • NIF o NIE
  • Domicili o adreça electrònica vial
  • Data i hora d'efecte de l'alta

Si ho gestiona presencialment:

  • Sol·licitud en imprès oficial, que es facilita també en les Prefectures de Trànsit.
  • Identificació de l'interessat:

Persones físiques: document oficial que acrediti la seva identitat i domicili (DNI, permís de conducció espanyol, targeta de residència, passaport més Nombre d'Identificació d'Estrangers).

Persones jurídiques: Identificació fiscal i acreditació de la representació i identitat del que ferm.

Menors o incapacitats: dades i signatura del pare, mare o tutor, el seu DNI i document que acrediti el concepte.

Podran sol·licitar-te documentació addicional en cas de requerir acreditar fefaentment alguna de les dades a dalt indicades.

Recordi que pot autoritzar a un representant per realitzar aquests tràmits.

On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment pot comunicar el conductor habitual al Registre, sempre que aquest vagi a utilitzar el vehicle per períodes continuats superiors a 30 dies.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
  • Administraciˇ General de l'Estat
Darrera actualitzaciˇ  06 / 02 / 2018