Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a titulars de vehicles classificats com a C o amb emissions fins a 120 gr/Km de CO2

Ajut sobre part de la quota de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica als propietaris de vehicles de tot tipus (excepte remolcs): classificats com a C, segons el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit en funció de les seves emissions, o que utilitzin combustible benzina o bioetanol, amb emissions fins a 120gr/Km de CO2.

Aquesta bonificació és incompatible amb d'altres pel mateix concepte. Pels vehicles elèctrics, híbrids o que utilitzin combustible no contaminant és més beneficiós demanar la 'Bonificació de l'IVTM de vehicles classificats com a Zero emissions o com a ECO, elèctrics, híbrids o que utilitzin combustibles no contaminants'.

Cal saber que:

 • La bonificació s’aplicarà durant els 5 primers anys des de la primera matriculació definitiva del vehicle, i entrarà en vigor, sense efecte retroactiu, a partir de l’exercici 2016.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?
 • Les persones físiques (exclosos els professionals de la gestió), podeu sol·licitar cita amb l'Institut Municipal d'Hisenda i demanar l'autoliquidació de l'impost de vehicles de tracció mecànica.
 • La bonificació es demanarà en aquell mateix moment, si compliu amb els requisits recollits en l'ordenança fiscal que regula aquest impost.
 • Si desitgeu estalviar-vos desplaçaments innecessaris, podeu efectuar el tràmit, íntegrament, de manera telemàtica.
Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació presencial en les dependències de l’Institut Municipal d’Hisenda és necessari concertar cita prèvia. Accedeixi al tràmit Cita amb l'Institut Municipal d’Hisenda per triar dia i hora.

I després...

 • Aneu a l'Institut Municipal d'Hisenda el dia concertat i comuniqueu el codi de la vostra cita en la recepció de l'Institut.
 • Us faran l'autoliquidació de l'impost per tal que, un cop pagat, continueu amb la gestió de matriculació del vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit.
 • En el moment de efectuar l'autoliquidació s'aplicarà la bonificació corresponent.
Qui ho pot demanar?

Poden realitzar el tràmit de manera presencial:

 • La persona física que consti en el permís de circulació del vehicle.
 • La persona que la representi (exclosos els professionals de la gestió), degudament autoritzada.


Els professionals que representin els obligats al pagament i les persones jurídiques hauran de fer el tràmit, necessàriament, de manera telemàtica.

Documentació

No cal aportar documentació, però és necessari disposar de la fitxa tècnica del vehicle per poder efectuar l'autoliquidació.

On es pot fer?
Dates

Cal sol·licitar la bonificació en el moment de practicar l'autoliquidació de l'impost corresponent a la primera matriculació definitiva.

Preu

  Tràmit gratuït.

  Bonificació del 25% de la quota de l'impost.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  09 / 01 / 2019