Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Bonificació de la quota de l'impost d'activitats econòmiques per ús d'energies renovables

El tràmit permet sol·licitar una reducció de l'obligació del pagament de la quota de l'impost, durant dos anys, als subjectes passius que utilitzin energia solar o altres energies renovables en l'exercici de les activitats objecte de l'impost.

Cal tenir en compte que no procedirà la bonificació quan la instal·lació dels sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol sigui obligatòria, d'acord amb la normativa específica en la matèria.

Com tramitar

Telefònic
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la bonificació si compliu amb els requisits recollits en l'Ordenança fiscal que regula aquest impost.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

  1. Truqueu al 010, Telèfon d'Informació i Tràmits, o al 931 537 010 si ho feu des de fora de l'Àrea Metropolitana i proporcioneu les dades necessàries a l'operador del telèfon. És necessari que per fer la tramitació, disposeu d'un telèfon mòbil o d'una adreça de correu electrònic.
  2. Un cop finalitzada la trucada, l'operador telefònic us lliurarà un codi de petició, per si desitgeu fer el seguiment de la tramitació.
  3. En un termini de 7 dies laborables rebreu per correu postal ordinari en el vostre domicili la instància específica, el sobre de retorn, les instruccions i la informació necessària per formalitzar el tràmit.
  4. Haureu de retornar, abans d'un mes, en el sobre de retorn que us facilitarem, l'imprès signat i la documentació requerida.

I després...

  • Un cop efectuat el registre us farem el retorn, via correu electrònic o via SMS, del número d'assentament donat d'alta i lliurarem la instància a l'Institut del Paisatge Urbà per tal que gestioni la vostra petició.
  • L'Institut Municipal del Paisatge Urbà, un cop verificades les dades, tramitarà la bonificació i ho comunicarà, via correu postal, al subjecte passiu.
Qui ho pot demanar?

Subjectes passius de l'impost que han efectuat obres de sostenibilitat energètica en els seus locals d'activitat, sempre que aquestes obres compleixen els requisits expressats en les normes reguladores del foment de les activitats de la Campanya Municipal per a la Protecció i Millora del Paisatge Urbà.

Documentació

No és necessari aportar cap documentació, però a la instància de sol·licitud caldrà especificar l’adreça del/s local/s on s’han efectuat les obres de millora de sostenibilitat.

On es pot fer?
Dates

La sol·licitud de bonificació s'ha de demanar un cop finalitzades les obres de milllora de la sostenibilitat en el/els local/s on s'exerceix l'activitat.

Un cop concedida, s'aplicarà a la quota de l'impost dels dos períodes següents al de la data de sol·licitud.

 

Preu

    El tràmit és gratuït.

    La bonificació és del 50% de la quota.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  09 / 01 / 2019