Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Exempció de l'impost d'activitats econòmiques a les associacions i fundacions de persones amb discapacitat, sense ànim de lucre

El tràmit permet sol·licitar l'alliberament de l'obligació del pagament de la quota de l'impost a les associacions i fundacions de persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial, sense ànim de lucre, per les activitats que portin a terme de tipus pedagògic, científic, assistencial i d'ocupació per a l'ensenyament, l'educació, rehabilitació i tutela de persones amb discapacitat, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a l'ensenyament esmentat, sempre que l'import de la venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a l'adquisició de primeres matèries o al sosteniment de l'establiment.

Cal tenir en compte que les persones jurídiques que siguin SL o SA i les persones físiques no poden considerar-se mai entitats sense ànim de lucre.

Com tramitar

Telefònic
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar l'exempció si compliu amb els requisits recollits en l'Ordenança fiscal que regula aquest impost.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 1. L'exempció per a associacions i fundacions de persones amb discapacitat té caràcter rogatori i per tant, només s'atorgarà a sol·licitud del subjecte passiu. Cal sol·licitar l'exempció conjuntament amb l'alta que es presenta a l'Agència Estatal d'Administració Tributària adjuntant la documentació necessària.
 2. Un cop tramitada l'alta a l'impost, caldrà aportar còpia de la documentació acreditativa a l'Institut Municipal d'Hisenda. Truqueu al 010, Telèfon d'Informació i Tràmits, o al 931 537 010 si ho feu des de fora de l'Àrea Metropolitana i proporcioneu les dades necessàries a l'operador del telèfon. És necessari que per fer la tramitació, disposeu d'un telèfon mòbil o d'una adreça de correu electrònic.
 3. Un cop finalitzada la trucada, l'operador telefònic us lliurarà un codi de petició, per si desitgeu fer el seguiment de la tramitació.
 4. En un termini de 7 dies laborables rebreu per correu postal ordinari en el vostre domicili la instància específica, el sobre de retorn, les instruccions i la informació necessària per formalitzar el tràmit.
 5. Haureu de retornar, abans d'un mes, en el sobre de retorn que us facilitarem, l'imprès signat i la documentació requerida.

I després...

 • Un cop efectuat el registre us farem el retorn, via correu electrònic o via SMS, del número d'assentament donat d'alta i lliurarem la instància a l'Institut Municipal d'Hisenda per tal que gestioni la vostra petició.
Qui ho pot demanar?

El titular de l'activitat, per si mateix o mitjançant persona que el representi degudament autoritzada.

Documentació
 1. Escriptura de constitució amb inscripció registral.
 2. Estatuts vigents de l'entitat.
On es pot fer?
Dates

L'exempció per a associacions i fundacions de persones amb discapacitat es sol·licita quan es tramita l'alta de l'impost i té caràcter indefinit.

Preu

  Tràmit gratuït.

   

Organisme responsable
Darrera actualització  14 / 01 / 2019