Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Exempció de l'impost d'activitats econòmiques a les associacions i fundacions de persones amb discapacitat, sense ànim de lucre

El tràmit permet sol·licitar l'alliberament de l'obligació del pagament de la quota de l'impost a les associacions i fundacions de persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial, sense ànim de lucre, per les activitats que portin a terme de tipus pedagògic, científic, assistencial i d'ocupació per a l'ensenyament, l'educació, rehabilitació i tutela de persones amb discapacitat, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a l'ensenyament esmentat, sempre que l'import de la venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a l'adquisició de primeres matèries o al sosteniment de l'establiment.

Cal tenir en compte que les persones jurídiques que siguin SL o SA i les persones físiques no poden considerar-se mai entitats sense ànim de lucre.

Com tramitar

Telefònic
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar l'exempció si compliu amb els requisits recollits en l'Ordenança fiscal que regula aquest impost.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

L'exempció per a associacions i fundacions de persones amb discapacitat té caràcter rogatori i per tant, només s'atorgarà a sol·licitud del subjecte passiu.

Cal sol·licitar l'exempció conjuntament amb l'alta que es presenta a l'Agència Estatal d'Administració Tributària adjuntant la documentació necessària.

I després...

  • Un cop tramitada l'alta a l'impost, caldrà aportar còpia de la documentació acreditativa a l'Institut Municipal d'Hisenda mitjançant instància presentada en les Oficines d'Atenció Ciutadana o bé per correu postal, preferentment certificat. Recordeu que, per realitzar la tramitació de forma presencial a les Oficines d'Atenció Ciutadana es obligatori demanar cita prèvia d'acord amb el tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.
Qui ho pot demanar?

El titular de l'activitat, per si mateix o mitjançant persona que el representi degudament autoritzada.

Documentació
  1. Escriptura de constitució amb inscripció registral.
  2. Estatuts vigents de l'entitat.
On es pot fer?
Dates

L'exempció per a associacions i fundacions de persones amb discapacitat es sol·licita quan es tramita l'alta de l'impost i té caràcter indefinit.

Preu

    Tràmit gratuït.

     

Organisme responsable
Darrera actualització  14 / 01 / 2019