Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Variaciˇ de l'impost sobre activitats econ˛miques (IAE)

El tràmit permet comunicar canvis de l'impost d'activitats econòmiques en casos com ara:

  • modificacions d'opció de la classe de quota
  • modificacions d'elements tributaris (potència, superfície, nombre de locals...)
  • modificacions per altres causes

Cal tenir en compte que les oscil·lacions en més o en menys no superiors al 20% dels elements tributaris no es consideren variacions i per tant no alteren l'import de les quotes.

També permet rectificar dades de declaracions ja presentades amb anterioritat mitjançant la presentació de declaracions complementàries.

Els contribuents que resultin exempts del pagament de l'impost, hauran de comunicar els canvis mitjançant el tràmit Declaració d'alta i baixa al cens d'obligats tributaris.

Com tramitar

Tramitaciˇ
QuŔ podeu fer?

Podeu comunicar variacions en l'impost sobre activitats econ˛miques a l'Agencia TributÓria.

Podeu rectificar dades de declaracions ja efectuades, mitjanšant la presentaciˇ d'una declaraciˇ complementÓria.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Adreceu-vos a qualsevol oficina de l'Agència Tributària, on us lliuraran la instància específica o bé, si ho preferiu, podeu descarregar-la del web. Caldrà utilitzar l'imprès 840.

Empleneu l'imprès, escollint entre les opcions variació o declaració complementària i lliureu-lo amb la documentació necessària en les pròpies oficines de l'Agència Tributària.

També podeu fer la tramitació telemáticament si disposeu de certificat d'usuari del web www.aeat.es

Qui ho pot demanar?

Els subjectes passius de l'impost sˇn les persones fÝsiques o jurÝdiques i les entitats a les que fa referŔncia l'article 35.4 de la Llei general tributÓria, sempre que exerceixin en territori nacional qualsevol de les activiatats constitutives del fet imposable.

Poden efectuar el trÓmit els subjectes passius, per si mateixos o mitjanšant persona que els representi degudament autoritzada.

Documentaciˇ

Si no disposeu d'etiquetes, en efectuar la presentaciˇ haureu d'adjuntar al model una fotoc˛pia de la targeta o document acreditatiu del NIF del titular de la declaraciˇ.

En el cas que la presentaciˇ es faci per mitjÓ de representant, caldrÓ aportar addicionalment:

  • Autoritzaciˇ degudament signada.
  • Fotoc˛pia del NIF del representant.
On es pot fer?
Dates

CaldrÓ comunicar els canvis en el termini d'un mes a comptar des de la data en la que es va produir la variaciˇ.

Els canvis comunicats tindran efecte per a l'exercici segŘent.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
  • Administraciˇ General de l'Estat
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  31 / 01 / 2018