Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Baixa de l'impost sobre activitats econ˛miques (IAE)

Comunicació de la baixa de l'impost d'activitats econòmiques en els següents casos:

  • per cessament d'activitat
  • per gaudir d'exempció de l'impost

Els contribuents que resultin exempts del pagament de l'impost hauran d'efectuar la declaració de baixa al cens d'obligats tributaris.

Com tramitar

Tramitaciˇ
QuŔ podeu fer?

Podeu comunicar la baixa de l'impost sobre activitats econ˛miques a l'Agencia TributÓria.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Adreceu-vos a qualsevol oficina de l'Agència Tributària, on us lliuraran la instància específica o bé, si ho preferiu, podeu descarregar-la del web. Caldrà utilitzar l'imprès 840.

Empleneu l'imprès, escollint entre les opcions baixa per cessament d'activitat o baixa per gaudir d'exempció i lliureu-lo amb la documentació necessària en les pròpies oficines de l'Agència Tributària.

També podeu fer la tramitació telemáticament si disposeu de certificat d'usuari del web www.aeat.es

Qui ho pot demanar?

Els subjectes passius de l'impost sˇn les persones fÝsiques o jurÝdiques i les entitats a les que fa referŔncia l'article 35.4 de la Llei general tributÓria, sempre que exerceixin en territori nacional qualsevol de les activiatats constitutives del fet imposable.

Poden efectuar el trÓmit els subjectes passius, per si mateixos o mitjanšant persona que els representi degudament autoritzada.

Documentaciˇ

Si no disposeu d'etiquetes, en efectuar la presentaciˇáhaureu d'adjuntar al model una fotoc˛pia de la targeta o document acreditatiu del NIF del titular de la declaraciˇ.

En el cas que la presentaciˇ es faci per mitjÓ de representant, caldrÓ aportar addicionalment:

  • Autoritzaciˇ degudament signada.
  • Fotoc˛pia del NIF del representant.
On es pot fer?
Dates

Baixa per cessament d'activitat:

  • caldrÓ comunicar la baixa en el termini d'un mes a comptar des de la data en la que es va produir el cessament.
  • l'efecte de la baixa es farÓ efectiu durant el trimestre en que s'ha fet constar el cessament de l'activitat. En conseqŘŔncia, si encara no ha satisfet l'IAE de l'exercici en quŔ es dˇna de baixa, se li efectuarÓ una liquidaciˇ ˙nicament dels trimestres en quŔ ha desenvolupat l'activitat.

Baixa per gaudir d'exempciˇ:

  • caldrÓ comunicar la baixa en el mes de desembre immediat anterior a l'any en el que el subjecte passiu quedi exonerat de tributar per l'impost.
Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
  • Administraciˇ General de l'Estat
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  26 / 01 / 2018