Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Oficina Virtual d'Atenciˇ Ciutadana - OVAC

L'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana és un equipament dotat amb pantalla de videoconferència, impressora i escàner, on el ciutadà pot interactuar, en temps real, amb personal municipal d'atenció ciutadana per realitzar alguns tràmits bàsics amb l'Ajuntament de Barcelona.

Aquest espai està pensat per tenir la màxima privacitat, en estar tancat amb porta, i permet una interacció còmoda entre informadors i usuaris.

Els ciutadans poden realitzar els següents tràmits a l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana (OVAC):

 • Volants de padró (residencia i convivència)
 • Assabentats d'obres
 • Certificats de pagament d'impostos
 • Duplicats de rebuts
 • Queixes, incidències i suggeriments
 • Cites tant a l'OAC com a l'Institut Municipal d'Hisenda
 • Informacions de ciutat i tramitacions

En tots els casos, el tràmit es finalitza en el moment i el ciutadà rep el document que correspongui.

Els documents que es lliuren tenen la mateixa validesa que els emesos per qualsevol altre canal de tramitació de l'Ajuntament de Barcelona.

Els volants d'empadronament (residència o convivència) i els certificats de pagament (IBI o IVTM) disposen del corresponent codi de validació, adreçat a les entitats o organismes públics que vulguin confirmar el contingut i la manipulació dels documents.

Els rebuts en període voluntari de pagament d'IBI i IVTM generats són totalment vàlids per fer el pagament a través de qualsevol dels mitjans disponibles.

El justificant de domiciliació bancària conté tota la informació relativa al tràmit realitzat.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el trÓmit?

Adreceu-vos a l'oficina virtual i, després de clicar la pantalla, apareix un operador en temps real amb el que podeu interactuar, en mode videoconferència, i d'acord amb els serveis que s'ofereixen, s'han de seguir les instruccions per tal de realitzar el tràmit desitjat.

Qui ho pot demanar?

En tots els casos, heu de ser major d'edat i afectada pel tràmit:

 • Només pot demanar volants d'empadronament a nom seu i de la seva unitat familiar.
 • Només pot fer tràmits d'IBI si consta com a titular de l'immoble.
 • Només pot fer tràmits d'IVTM si consta com a titular del vehicle.

Per demanar un tràmit a nom d'una altra persona, heu d'adreçar-vos a qualsevol oficina d'atenció ciutadana, al servei d'atenció telefònica 010 o mitjançant l'adreça web de l'ajuntament on teniu la possibilitat d'actuar com a representant si acompleixen els requisits corresponents.

Documentaciˇ

A l'oficina virtual d'atenció ciutadana s'accepten els següents documents d'identificació personal:

 • DNI
 • NIE
 • Passaport 

Cal tenir en compte els següents aspectes:

 • Només s'accepten documents originals i en vigor.
 • En cas de demanar un assabentat d'obres, l'interessat ha de facilitar la referència cadastral de l'immoble.
On es pot fer?
Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  19 / 11 / 2018