Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Contractació de subministrament elèctric o de gas natural a les diferents companyies

El sistema de tarifes regulades que s'aplicava al subministrament d'electricitat i de gas natural va desaparèixer l'1 de juliol de 2009 i l'1 de juliol de 2008, respectivament. A partir d'aquest moment, tots els usuaris han de contractar el subministrament per mitjà d'una empresa comercialitzadora amb un preu pactat lliurement.

Per facilitar la transició al mercat lliure s'han creat les empreses d'últim recurs, que acullen de manera automàtica a tots els clients que no han acordat un nou contracte al mercat lliure. A Catalunya, aquestes empreses són Gas natural servicios pel que fa al gas i Endesa Energia XXI, pel que fa a la electricitat.

La tarifa d'últim recurs (TUR) la fixa el Ministeri d'Indústria.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Contractació de gas natural:

Els clients de Catalunya que encara no han acordat cap contracte de lliure mercat són acollits automàticament per Gas Natural Servicios S.A., que els aplica la tarifa d'últim recurs si compleixen els requisits.

La gran majoria dels consumidors domèstics i petits comerços tenen dret a la tarifa d'últim recurs, perquè els requisits són que el consum anual de gas natural sigui inferior a 50.000 kWh i que la xarxa de distribució tingui una pressió igual o inferior a 4 bars. Els clients que no compleixin aquestes condicions hauran de contractar directament al mercat lliure.     

Més informació a través de l'Institut Català de l'Energia.

 

Contratació d'electricidad:

 

Per als clients que encara no hagin fet cap gestió o no hagin acordat cap contracte de lliure mercat, hi ha dues possibilitats: 

  • Si la potència contractada és menor o igual de 10 kw (la majoria dels consumidors): a partir de l'1 de juliol de 2009, el subministrament serà assumit per l'empresa Endesa Energia XXI, que és la comercialitzadora d'últim recurs a Catalunya. 
  • Si la potència contractada és major de 10 kw: el subministrament haurà estat traspassat a Endesa Energia XXI, però en aquest cas el preu s'incrementarà trimestralment un 5% per incentivar que el consumidor accepti una oferta de subministrament a mercat lliure.      

Més informació per mitjà de la Direcció General d'Energia i Mines.

La llista complerta d'empreses de gas i d'electricitat es pot consultar a la web de l'Oficina de canvis de subministrador: www.ocsum.es

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona ja sigui consumidor domèstic, del sector serveis o indústries.

On es pot fer?
Organisme responsable
  • Organitzacions no administratives