Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Mobile ID: identitat digital al m˛bil

Mobile ID ofereix als ciutadans una identitat digital al mòbil que permet realitzar tràmits telemàtics amb l'Ajuntament de Barcelona i d'altres administracions, sense necessitat de certificat digital, però amb les mateixes garanties.

El sistema disposa de tres nivells d'identitat: usuari registrat, acreditat i certificat.

-L'usuari registrat és el nivell més baix i no permet fer tràmits autenticats. Per poder-se registrar cal baixar-se al mòbil l'App Mobile ID. Un cop registrat, l'Ajuntament de Barcelona permet  demanar volants de padró, que s'enviaran al domicili del sol·licitant per correu postal, duplicats del rebut de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, que es podran descarregar en format pdf al mòbil, consultar la ubicació d'un vehicle que s'hagi endut la grua o l'estat d'un expedient d'obres sol·licitat i efectuar el pagament de tributs i multes (sempre que disposi d'un document de pagament vigent). També es pot demanar cita amb l'Ajuntament de Brcelona.

-L'usuari acreditat pot realitzar tots els tràmits del nivell registrat i a més, aquells tràmits que requereixin autenticar-se: obtenir volants de padró, accedir a la carpeta del ciutadà per consultar les seves dades fiscals i de padró, obtenir duplicats i certificats de pagament de multes i pagar multes amb targeta de crèdit. També podrà tramitar la consulta prèvia d'obres a través de l'APP.

-L'usuari certificat pot realitzar tots els tràmits dels nivells registrat i acreditat i a més, aquells tràmits que requereixin la signatura electrònica de documents.

Per realitzar gestions amb la identitat digital (revocació, bloqueig) consulteu el trámit Mobile ID: Gestió de la identitat digital.

Atenciˇ

Per acreditar, bloquejar o donar de baixa la identitat mitjançant el web de Firmaprofesional, cal disposar d'un dels següents certificats digitals:

 • DNI electrònic.
 • Certificats de persona física reconeguts de Firmaprofesional.
 • Consorci AOC: CPIXSA-1, CPIXSA-2, CPISR-1, CPISR-2

Com tramitar

Internet
Presencialment
M˛bil
QuŔ podeu fer?

Podeu adreçar-vos a qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana per acreditar-vos. 

 

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per fer l'acreditació a les oficines d'atenció ciutadana cal demanar cita prèvia. Podeu demanar cita en aquest enllaç.

Adreceu-vos a quasevol de les oficines d'atenció ciutadana  amb la documentació necessària, que ha d'estar vigent per fer l'acreditació.

Per fer l'acreditació no cal estar registrat.

Una vegada comprovades les dades us lliuraran un full perquè el signeu i un altre full que haureu de guardar i que conté el CAID (Codi d'activació de la identitat digital), que necessitareu per finalitzar el procés d'acreditació. Haureu d'introduir-lo a l'app mobileID.

El CAID serveix també per desbloquejar la identitat en cas de bloqueig, accidental o voluntari, i per recuperar la identitat en cas de canvi de dispositiu i/o de SIM o desinstal·lació de l'app.

I desprÚs...

 • Si prèviament us havíeu registrat, haureu d'introduir el CAID a l'app mobileID per finalitzar l'acreditació.
 • Si no us havieu registrat, primer haureu de descarregar-vos l'app mobileID per després introduir-hi el CAID per finalitzar l'acreditació.
Qui ho pot demanar?

Per aconseguir la identitat al mòbil cal disposar d'un smartphone amb connexió a internet i sistema operatiu Android o iOS (iPhone).

Persones majors de 14 anys que disposin d'un smartphone amb connexió a internet.

Les persones entre 14 i 18 anys podran únicament demanar els tràmits disponibles per a menors d'edat.

Documentaciˇ

Original i fotocòpia de la documentació següent:

 • DNI per als ciutadans espanyols
 • NIE per a ciutadans de la Unió Europea*
 • NIE per a residents de països de fora de la Unió Europea
 • Passaport per estrangers no residents

*El document (certificat) d'atorgament del NIE a ciutadans de la Unió Europea no té cap valor identificatiu per si sol, però acompanyat del passaport o del DNI del país d'origen s'acceptarà i es donarà d'alta amb la numeració del NIE.

On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment pot accedir als diferents estats de la identitat al mòbil.

En el cas d'obtenir la identitat certificada, cal saber que la durada del certificat és de 5 anys a comptar des de la data en que és va efectuar el pas del nivell acreditat al certificat.

El certificat es pot renovar per uns altres 5 anys sempre que es sol·liciti abans que caduqui.

Preu

  Baixar-se l'App MobileID és gratuït.

  El cost de navegació depèn de la tarifa que tingueu contractada.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  09 / 05 / 2019