Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Preinscripció i matriculació a les Escoles Oficials d'Idiomes

Les persones adultes poden estudiar idiomes moderns en règim oficial a les escoles oficials d'idiomes (EOI) en modalitat presencial o bé a distància (amb el programa 'That's English!' o a l'Institut Obert de Catalunya).

Els idiomes que s'imparteixen a les EOI són: alemany, anglès, àrab, català per a no catalanoparlants, coreà, espanyol per a estrangers, èuscar, francès, grec, italià, japonès, neerlandès, portuguès, rus i xinès.

La matrícula oficial a les EOI dóna dret a assistir a classe i als exàmens que permeten obtenir els certificats acreditatius corresponents. Aquests certificats també es poden obtenir en règim lliure.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Cada escola oficial fa públic al tauler d'anuncis del centre i al seu web el calendari d'actuacions, que inclou les dates en què es realitzen les proves de nivell per a l'alumnat que vulgui accedir a cursos de l'idioma sol·licitat, posteriors al primer curs.

La preinscripció i matriculació pot fer-se per via telemàtica i/o presencialment segons indiqui cada convocatòria.

Qui ho pot demanar?

Per accedir als ensenyaments d'idiomes de les escoles oficials d'idiomes és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l'any en què es comencin els estudis.

També hi poden accedir els majors de 14 anys per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent al cursat en l'educació secundària obligatòria. Es pot optar per la matrícula oficial o per la matrícula lliure.

On es pot fer?
Dates

Curs 2016/2017:

Ensenyaments d'idiomes (de primer a cinquè curs):

Primer període:

 • Presentació telemàtica de sol·licituds: de l'1 de setembre fins a les 14:00 hores del 5 de setembre de 2016.
 • Presentació presencial de sol·licituds: 5 de setembre de 2016, fins a les 13:00 hores.
 • Sorteig obtenció plaça per fer el test: 6 de setembre de 2016.
 • Test de nivell: del 7 al 13 de setembre de 2016.
 • Tria d'horari a l'aplicació de preinscripció (només en cas d'haver fet el test de nivell): 14 i 15 de setembre de 2016.
 • Sorteig assignació de places: 16 de setembre de 2016.
 • Període de matriculació (en línia) de nous alumnes: del 17 al 21 de setembre de 2016.

 Segon període:

 • Publicació de l'oferta: no més tard del 15 de desembre de 2016.
 • Presentació telemàtica de sol·licituds: del 23 al 26 de gener de 2017. 
 • Presentació presencial de sol·licituds: 26 de gener de 2017.
 • Sorteig obtenció plaça per fer el test: 30 de gener de 2017.
 • Test de nivell: del 31 de gener a l'1 de febrer de 2017.
 • Tria d'horari a l'aplicació de preinscripció (només en cas d'haver fet el test de nivell): del 2 de febrer, a partir de les 12:00 hores, al 3 de febrer de 2017, fins a les 12:00 hores.
 • Sorteig assignació de places: 3 de febrer de 2017.
 • Període de matriculació (en línia) de nous alumnes: del 3 de febrer, a partir de les 18:00 hores, al 7 de febrer de 2017.

Cursos d'actualització i especialització del nivell C1:

 • Presentació telemàtica de sol·licituds: de l'1 de setmbre fins a les 14:00 hores del 5 de setembre de 2016.
 • Presentació presencial de sol·licituds: 5 de setembre de 2016, fins a les 13:00 hores.
 • Sorteig per fer la prova d'ordre: 6 de setembre de 2016.
 • Prova d'ordre d'accés: 7 de setembre de 2016 (cal consultar dia i hora al web de cada centre).
 • Sorteig assignació de places: 12 de setembre de 2016.
 • Període de matriculació (en línia) de nous alumnes: del 13 al 15 de setembre de 2016.
Preu

  Cada centre facilita informació del cost de matriculació.

Organisme responsable