Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Preinscripció i matriculació a les Escoles Oficials d'Idiomes

Les persones adultes poden estudiar idiomes moderns en règim oficial a les escoles oficials d'idiomes (EOI) en modalitat presencial o bé a distància (amb el programa 'That's English!' o a l'Institut Obert de Catalunya).

Els idiomes que s'imparteixen a les EOI són: alemany, anglès, àrab, català per a no catalanoparlants, coreà, espanyol per a estrangers, èuscar, francès, grec, italià, japonès, neerlandès, portuguès, rus i xinès.

La matrícula oficial a les EOI dóna dret a assistir a classe i als exàmens que permeten obtenir els certificats acreditatius corresponents. Aquests certificats també es poden obtenir en règim lliure.

Atenció

Per a més informació sobre el procés de preinscripció i matrícula consulteu el web del Consorci d'Educació de Barcelona.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Cada escola oficial fa públic al tauler d'anuncis del centre i al seu web el calendari d'actuacions, que inclou les dates en què es realitzen les proves de nivell per a l'alumnat que vulgui accedir a cursos de l'idioma sol·licitat, posteriors al primer curs.

La preinscripció i matriculació pot fer-se per via telemàtica i/o presencialment segons indiqui cada convocatòria.

Qui ho pot demanar?

Per accedir als ensenyaments d'idiomes de les escoles oficials d'idiomes és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l'any en què es comencin els estudis.

També hi poden accedir els majors de 14 anys per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent al cursat en l'educació secundària obligatòria. Es pot optar per la matrícula oficial o per la matrícula lliure.

On es pot fer?
Dates

Curs 2017/2018:

Ensenyaments d'idiomes (de primer a cinquè curs):

Primer període:

 • Presentació telemàtica de sol·licituds: de l'1 de setembre fins a les 15:00 hores del 5 de setembre de 2017.
 • Presentació presencial de sol·licituds: 5 de setembre de 2017, fins a les 14:00 hores.
 • Sorteig obtenció plaça per fer el test: 6 de setembre de 2017.
 • Test de nivell: del 7 al 14 de setembre de 2017 (cal consultar dia i hora al web de cada centre).
 • Tria d'horari a l'aplicació de preinscripció (només en cas d'haver fet el test de nivell): de les 10:00 hores del 15 de setembre fins les 13:00 hores del 18 de setembre de 2017.
 • Sorteig assignació de places: 18 de setembre de 2017 a les 14:00 hores.
 • Període de matriculació (en línia) de nous alumnes: des de les 18:00 hores del 18 de setembre al 20 de setembre de 2017.

 Segon període:

 • Publicació de l'oferta: no més tard del 15 de desembre de 2017.
 • Presentació telemàtica de sol·licituds: pendent de convocatòria.
 • Presentació presencial de sol·licituds: pendent de convocatòria.
 • Sorteig obtenció plaça per fer el test: pendent de convocatòria.
 • Test de nivell: pendent de convocatòria.
 • Tria d'horari a l'aplicació de preinscripció (només en cas d'haver fet el test de nivell): pendent de convocatòria.
 • Sorteig assignació de places: pendent de convocatòria.
 • Període de matriculació (en línia) de nous alumnes: pendent de convocatòria.

Cursos d'actualització i especialització del nivell C1:

 • Presentació telemàtica de sol·licituds: de l'1 de setmbre fins a les 15:00 hores del 5 de setembre de 2017.
 • Presentació presencial de sol·licituds: 5 de setembre de 2017, fins a les 14:00 hores.
 • Sorteig per fer la prova d'ordre: 6 de setembre de 2017.
 • Prova d'ordre d'accés: 7 de setembre de 2017 (cal consultar dia i hora al web de cada centre).
 • Sorteig assignació de places: 18 de setembre de 2017 a les 14:00 hores.
 • Període de matriculació (en línia) de nous alumnes: de les 18:00 hores del 18 de setembre fins el 20 de setembre de 2017.
Preu

  Cada centre facilita informació del cost de matriculació.

Organisme responsable
Darrera actualització  25 / 04 / 2017