Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Premi Barcelona a l'empresa innovadora en conciliaciˇ i temps - 2017

El premi vol reconèixer públicament la tasca de les empreses de la ciutat que desenvolupen mesures innovadores en gestió del temps, flexibilitat i equilibri de la vida laboral, familiar i personal.

També vol promoure la visibilitat de les empreses i organitzacions que han adquirit el compromís de facilitar la gestió del temps, d'impulsar la flexibilitat i l'equilibri de la vida laboral, familiar, personal i social en la seva organització, i de sensibilitzar la societat sobre aquestes qüestions.

En aquesta convocatòria, el jurat valorarà les bones pràctiques en els àmbits:

 • Gestió del temps i flexibilitat horària
 • Flexibilitat en l'espai i el temps/teletreball.
 • Millora de les mesures de conciliació recollides en textos legals.
 • Serveis i altres mesures en matèria de temps i conciliació.
 • Sensibilització en matèria de temps i conciliació.
 • La trajectòria en la implementació continuada de mesures singulars en aquest àmbit.
 • El nivell d'ús i/o aplicació de les mesures per el màxim de persones treballadores i també per incentivar la corresponsabilitat en utilitzar-les.

Les empreses podran optar al premi en una de les següents categories:

 • Empreses de menys de 10 treballadors
 • Empreses d'entre 10 i 50 treballadors/es
 • Empreses d'entre 51 i 250 treballadors/es
 • Empreses de més de 250 treballadors/es

Per a més informació consulteu el web Barcelona.cat/tempsicures.

Com tramitar

Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu presentar la vostra candidatura al Premi Barcelona a l'empresa innovadora en mesures de temps i conciliació

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?
 1. Accediu al formulari on line, empleneu les dades i adjunteu els documents necessaris per formalitzar la sol·licitud.

I desprÚs...

 • En un acte públic es lliurarà un Premi de reconeixement de la bona pràctica duta a terme per l'empresa e n l'àmbit del temps i la conciliació. A més el jurat podrà atorgar una menció especial del Premi a una empresa membre de la Xarxa NUST, que hagi presentat una bona pràctica en aquesta convocatòria.
 • L'Ajuntament farà difusió i publicitat de les empreses premiades per mitjà d'un acte públic i dels seus canals de difusió i promourà que altres institucions també ho facin.
 • Les empreses premiades podran fer publicitat del Premi rebut en capçaleres, anuncis i memòries, especificant l'any en què van ser premiades, així com publicar o difondre la concessió del premi en qualsevol mitjà de comunicació.
Qui ho pot demanar?

Empreses, entitats, associacions, cooperatives, etc. que, amb independència de la seva activitat i sector empresarial, estiguin implantades a Barcelona i a l'àrea metropolitana i reuneixin els requisits establerts per les bases d'aquesta convocatòria i la normativa d'aplicació.

No es podran presentar aquelles que ja hagin estat premiades en anteriors edicions, ni presentar el mateix projecte, fins passades 4 convocatòries.

Documentaciˇ

-Instància específica degudament complimentada i signada (es pot descarregar de la pàgina web de Programes de temps i economia de les cures).

Cada sol·licitud s'haurà de presentar en un sobre, indicant a l'exterior:

 • "Candidatura al Premi Barcelona Empresa Innovadora en Mesures del Temps i Conciliació"
 • any de la convocatòria
 • nom de l'empresa que presenta l'experiència
 • títol de la mesura de conciliació
 • la categoria per la qual la presenta

-Compromís legal del representant de l'empresa d'aportar, en cas de ser premiada, la documentació relativa a la personalitat de l'empresa i la seva condició legal de representant. En cas que no la presenti s'entrendrà que es renuncia al Premi.

Dates

Any 2017:  

Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  17 / 11 / 2017