Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Llicència d'ocupació de parada de comerç al carrer

Permís que demanen els comerciants per a poder col·locar a la via pública parades de venda dels seus productes, ja sigui a la façana immediata del comerç o en ubicacions diferents a l'emplaçament dels comerços.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar una llicència d'ocupació de parada de comerç al carrer.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 • Recolliu la instància a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana. Si desitgeu evitar desplaçaments innecessaris, us la podeu descarregar accedint al següent enllaç Instància d'ocupació de la via pública així com la fitxa d'ocupació de la via pública.
 • Empleneu la instància i signeu-la.
 • Presenteu la sol·licitud, acompanyada de la documentació necessària, davant qualsevol registre de les Oficines d'Atenció Ciutadana.

I després...

El departament responsable del districte corresponent contarà amb l'interessat per informar de la concessió o no del permís.

Qui ho pot demanar?

Entitats i associacions de comerciants.

Documentació

Cal saber que per emplenar aquesta declaració és imprescindible estar prèviament inscrit al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya o al Registre d'establiments minoristes d'alimentació del municipi on es tingui la seu social.

 • Documentació complementària que depèn del districte i carrer on es vulgui instal·lar la parada.
On es pot fer?
Dates

Es pot demanar en qualsevol moment.

Preu

  La quantia de la taxa estarà determinada pel polinomi següent:

  PB x S x T x FCC x FCA

  PB (Preu Bàsic): 0,4966 euros

  S (Superfície en metres quadrats de l'aprofitament).

  T (Temps en dies de l'aprofitament)  sempre que no s'estableixi una durada mínima. Quan la llicència o autorització es concedeixi per mesos, trimestres, festes o vigílies durant l'any, semestres, temporada o per any, es considerarà, pel càlcul de la quota, respectivament, els mesos de 30 dies, els trimestres de 90 dies, les festes i vigílies de 128 dies, els semestres o temporada de 180 dies i els anys de 360 dies. En els altres casos el càlcul de la quota es farà pel nombre de dies d'ocupació efectiva.

  FCC (Factor Corrector de Carrer) segons les següents categories:

  • Categoria del carrer A factor corrector 5
  • Categoria del carrer B factor corrector 3
  • Categoria del carrer C factor corrector 1,75
  • Categoria del carrer D factor corrector 1,25
  • Categories carrer E,F,Z industr. factor corrector 1

  FCA (Factor Corrector de l'Aprofitament)

  • Factor corrector més de 180 díes: 0,5
  • Factor corrector menys de 180 díes:  2  
Organisme responsable
Darrera actualització  20 / 05 / 2017