Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Vot per correu

Informació per sol·licitar i exercir el dret de vot per correu, adreçat a l'elector que per malaltia, discapacitat o per tenir previst estar absent el dia de les eleccions, no podran desplaçar-se a la seva mesa electoral.

Els sol·licitants del vot per correu no podran, en cap cas, votar personalment a la seva mesa electoral.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar el vot per correu.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Anar personalment amb la documentació a qualsevol oficina de Correus i omplir la sol·licitud. En cas de persones incapacitades cal que el representant porti la documentació necessària.

Al cap d'uns dies, la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral (INE) envia per correu certificat i amb avís de recepció la documentació necessària pel vot, que caldrà retornar per correu certificat urgent (gratuït).

Qui ho pot demanar?
  • Electors que per malaltia, discapacitat o per què tenen previst estar absents el dia de les eleccions, no poden anar a la seva mesa electoral.
  • Un representant amb autorització notarial.

Documentació

Per fer la sol·licitud de vot per correu:

  • Documentació d'identitat: DNI, passaport o carnet de conduir.

En cas de persones malaltes o incapacitades que no puguin desplaçar-se, poden autoritzar a una altra persona mitjançant acta notarial que han de presentar amb un certificat mèdic oficial de la persona a la que representa.

Documentació que envia l'Oficina del Cens:

  • Full informatiu
  • Certificat d'inscripció al cens
  • Paperetes i sobres de votació
  • Sobre adreçat a la mesa electoral corresponent
On es pot fer?

Dates

Sol·licitud de la documentació: del 28 d'octubre a l'11 de desembre de 2017.

Enviament de documentació del vot per l'Oficina del Cens: de l'1 al 14 de desembre de 2017.

Remisió del vot per correu: del 2 al 19 de desembre fins a les 14 hores.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
  • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  16 / 11 / 2018