Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvenció per a la instal·lació d'enllumenat nadalenc

Les associacions de comerciants o entitats de comerç territorials de Barcelona poden sol·licitar una subvenció per la instal·lació de l'enllumenat nadalenc.

 

Atenció

Per a una correcta presentació de la sol·licitud de subvenció llegiu amb atenció la NOTA INFORMATIVA de la convocatòria del 2017.

Com tramitar

Amb certificat digital
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar els documents de sol·licitud, emplenar-los, annexar-los, signar-los i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona, sense que calgui adjuntar cap altra documentació administrativa addicional.

També podreu adjuntar documentació complementària i altra documentació que us puguin requerir durant el procediment d’atorgament de la subvenció i presentar-la al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

Abans de fer la sol·licitud de subvenció haureu de descarregar-vos els documents que trobareu en l’apartat Documentació d’aquest tràmit.

 1. Seleccioneu una opció:

  Sol·licitud de subvenció: us permetrà tramitar la sol·licitud de subvenció dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

  Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetrà annexar documentació que complementi una sol·licitud ja presentada per registre telemàtic.

 2. Empleneu el formulari.

 3. Adjunteu els arxius dels documents de sol·licitud. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu-ne les dades i signeu el formulari per presentar-lo al registre telemàtic

I després...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador i seguir les instruccions que s'hi detallen.
 • Podeu accedir a la vostra carpeta d'empresa per consultar la sol•licitud que heu presentat i accedir als documents que heu adjuntat.
 • Posteriorment l'Ajuntament publicarà al Butlletí Oficial de la Província i també al web de l’Ajuntament de Barcelona un llistat on constarà la resolució d'atorgament provisional de les subvencions i la documentació que caldrà presentar.
 • Si heu de presentar documentació, disposareu d'un termini de 10 dies hàbils per fer-ho per internet, accedint a Annexió de documents a sol•licituds registrades. Aquest mateix termini servirà per a presentar al•legacions.
 • Un cop revisada la documentació i examinades les al•legacions es dictarà la resolució definitiva.
Qui ho pot demanar?

Associacions de comerciants o entitats de comerç territorial de Barcelona.

Documentació

Documentació bàsica:

 • Document bàsic 1: Sol·licitud de subvenció
 • Document bàsic 2: Formulari descriptiu del projecte 
 • Pressupost de l'empresa instal·ladora dels guarniments nadalencs indicant, en tot cas, el NIF i dades socials de l'empresa (adreça, telèfons, correu electrònic, etc..), nom de l'associació que fa l'encàrrec, trams de carrer/s a guarnir amb motius lluminosos, tipus d'ornamentació (figures, arcs,..) i llums a instal·lar, import desglossant l'IVA. La empresa ha d'estar homologada per l'Ajuntament de Barcelona.
 • Model de declaració de transparència
Dates

Any 2018:

Pendent de publicació al BOPB.

Any 2017:

 • Publicació de la convocatòria al BOPB: 20 d'abril de 2017.
 • Presentació de sol·licituds: del 21 d'abril al 30 de juny, ambdós inclosos.
 • Publicació de la resolució provisional d'atorgament de subvencions al BOPB: 31 d'octubre de 2017.
 • Publicació de la resolució definitiva d'atorgament de subvencions al BOPB: 14 de desembre de 2017.
Preu

  La quantia de la subvenció no podrà excedir el 50% del cost del projecte que s'ha especificat a la sol·licitud.

Organisme responsable
Darrera actualització  15 / 01 / 2018