Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Programa de mediaciˇ en el lloguer entre persones propietÓries i persones llogateres

Davant d'una situació de possible impagament, deute, demanda o d'altres dificultats econòmiques, que poguessin derivar en un desnonament, s'ofereix plantejar una sèrie d'acords entre la persona propietària i la persona llogatera, encaminats a intentar trobar una situació satisfactòria per fer front als deutes presents o futurs en el pagament de rendes del lloguer del seu habitatge habitual.

La finalitat de la mediació és la de prevenir i d'evitar un futur endeutament, cercant la millor solució possible entre les parts, mantenint, sempre que sigui possible, l'habitatge.

Aquesta mediació es farà mitjançant diverses estratègies d'actuació adaptades a cada situació en particular, i cercant la millor solució entre les parts.

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu solĚlicitar la mediaciˇ.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Podeu adreçar-vos a les Oficines de l'Habitatge de Barcelona sol·licitant cita prèvia, per internet accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona o a través del Telèfon d'Informació 010, per tal que, un cop aportada la documentació i exposada la situació, puguin derivar l'expedient a un especialista.

I desprÚs...

Us donaran cita a un tŔcnic especialista.

Qui ho pot demanar?

Ho poden demanar les persones llogateres d'un habitatge que es trobin en alguna de les següents situacions:

 • Que no puguin pagar íntegrament el proper rebut de lloguer.
 • Que tinguin un deute d'un o dos mesos de lloguer.
 • Que tinguin una demanda per manca de pagament.
 • Que vulgui renovar el contracte de lloguer però passa certes dificultats.

En tots els casos:

 • L'habitatge ha de ser residència habitual i permanent, com a mínim des de fa un any.
 • S'han d'acreditar uns ingressos inferiors a 4,5 vegades a l'IPREM.
 • El percentatge de l'import de lloguer ha de ser superior al 30 % dels ingressos de la unitat de convivència.
 • L'import del lloguer sigui igual o inferior a 950 euros.
Documentaciˇ

Situació personal i laboral: 

 • Document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) de les persones que comprenen la unitat de convivència.
 • Documents de la situació laboral (nòmines, contracte de treball, atur) de les persones que comprenen la unitat de convivència.

Habitatge:

 • Contracte de lloguer i rebuts.
 • Fitxa i fotografies de l'estat de l'habitatge.

Situació econòmica:

 • Declaració d'ingressos de la unitat de convivència.
 • Ingressos futurs previstos.
 • Altres deutes pendents (crèdits, etc).
 • Certificat d'imputacions i/o declaració de renda.

Altres informacions d'interès:

 • Demandes per manca de pagament actual o prèvies.
 • Antiguitat de l'habitatge.
 • Relació amb els veïns.
 • Manteniment interior de l'habitatge.
 • Conceptes inclosos en el preu de lloguer (IBI, Comunitat de propietaris, etc).
 • Preu mitjà de lloguer a la zona de referència.
 • Cap altre bé immoble en propietat o usdefruit i tipus.          
On es pot fer?
Dates

Pot solĚlicitar-se en qualsevol moment.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  04 / 04 / 2019