Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Ajut pel pagament d'una part de la factura de l'aigua. Fons de solidaritat d'Agbar

El Fons de Solidaritat està destinat a minorar les despeses pel subministrament domiciliari d'aigua potable i va dirigit a les persones i famílies que acreditin una situació de precarietat econòmica.

Suposa una bonificació a aplicar a la quota de servei i al consum de les properes factures d'aigua valorada en 57 euros, a un màxim de 28,5 euros per factura.

Aquest ajut al pagament no s'aplica a d'altres conceptes inclosos en la factura (cànon de l'aigua, taxa de clavegueram, TMTR i IVA). Es generarà una nova factura on constarà el deute pendent restant.

L'ajut està destinat als titulars de pòlisses de subministrament d'aigua, garantint que l'habitatge disposarà de subministrament durant 4 mesos a partir de l'acceptació de la sol·licitud per part d'Aigües de Barcelona.

Aquestes ajudes son compatibles amb altres que hagin estat atorgades per altres organismes.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu adreçar-vos al centre de serveis socials que us correspongui per domicili per fer la sol·licitud. Cal demanar cita prèvia.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Cal anar al centre de serveis socials corresponent al domicili de la persona interessada. Abans s'haurà de demanar cita presencialment o per telèfon amb un professional del centre.

Els professionals del centre de serveis socials faran una valoració de la situació personal i social de cada persona interessada per decidir la conveniència de l'ajut. Aleshores s'indicarà a la persona la documentació que cal aportar per justificar la situació de necessitat.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona i/o família que visqui a Barcelona i es trobi en situació de necessitat social.

Pot fer-ho el beneficiari o un representant degudament autoritzat.

  • Es indispensable ser el titular del contracte de subministrament d'aigua potable d'ús domèstic pel que es demani l'ajuda, el contracte amb Aigües de Barcelona ha d'estar en vigor i ha de correspondre al contracte del seu habitatge habitual.
  • La factura a la qual s'apliqui l'ajuda no ha d'enregistrar consums superiors a 100/litres persones i dia.
  • Només es concedirà una ajuda per subministrament, independentment del nombre de sol·licituds rebudes però és possible que es pugui prorrogar.
Documentació

La documentació a presentar se indicarà en l'entrevista amb el professional del centre.

On es pot fer?

Dates

Quan es necessiti.

Preu

    Tràmit gratuït

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  10 / 04 / 2017