Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Informe previ per a la instal·lació d'ascensors a l'edifici

És l'informe que hauran de sol·licitar els titulars de les obres d'instal·lació d'ascensors quan els Col·legis Oficials, per confeccionar l'Informe d'Idoneïtat Tècnica, necessitin verificar que les obres s'ajusten a la normativa d'accessibilitat o si es compleixen els criteris de la instrucció Criteris Tècnics per la instal·lació d'ascensors en edificis existents.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar l'informe previ per a la instal·lació d'ascensors a l'edifici.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 • Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona
 • El dia de la cita adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per recollir la instància específica. Si preferiu evitar desplaçaments innecessaris, podeu descarregar-la accedint a l'apartat Documentació d'aquest tràmit.
 • Empleneu, signeu la instància i lliureu-la, acompanyada de dos exemplars del projecte de l'obra, signats pel tècnic i la propietat, al registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

I després...

Els Serveis Tècnics de l'emplaçament de l'obra avaluaran els projectes per emetre l'informe pertinent que podrà ser: favorable, favorable amb condicions o desfavorable. Aquest resultat és vinculant:

 • Si és favorable es podrà continuar amb la tramitació per obtenir el corresponent informe d'idoneïtat tècnica.
 • Si és favorable amb condicions caldrà adaptar els projectes per sol·licitar l'informe idoneïtat tècnica.
 • Si és desfavorable no es podrà continuar la sol·licitud de l'informe d'idoneïtat tècnica.
Qui ho pot demanar?
 • El titular de l'obra o el seu representant.
Documentació
 • Instància específica.
 • Dos exemplars en paper del projecte de l'obra, signats pel tècnic redactor i la propietat.
On es pot fer?
Dates
 • La sol·licitud és prèvia a la petició de l'informe d'idoneïtat tècnica.
 • Termini de resolució: entre 1 i 3 mesos                               
Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  24 / 04 / 2019